Det nya varslet berör drygt 600 medlemmar och handlar dels om en veckolång strejk, dels om en två veckor lång strejk som ska starta samtidigt. De sjukhus som tas ut i en veckolång strejk den 29 april är: Umeå universitetssjukhus, Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm. En avdelning på Umeå universitetssjukhus och Huddinge sjukhus i Stockholms län tas ut i strejk i två veckor från den 29 april till den 12 maj. Arbetsuppgifterna på de berörda sjukhusen är inte försatta i blockad.