Skogspromenad med barnen.

Friskluft och motion

ökar vår kondition!

När man går till skogs med barnen

letar alla rätt på stora granen.

Den som vackra kottar haft

samlas i en hög i hast.

Väl sen hemma så ska allting stämma

tandstiskor blir ben till alla djuren

allt från hund och katt till tjuren.

Så är leken snabbt i gång

och den varar dagen lång.

Man kan roligt ha med enkla medel.

Kostar inte en enda sedel.

Gamla lekar ifrån förr

Knackar ofta på vår dörr.