Den ekonomiska nedgången har försämrat statens finanser. I de pågående budgetförhandlingarna mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet har olika förslag till nedskärningar tagits upp. Bland annat inskränkningar eller avskaffande av deltidsarbetslösas rätt till a-kassa.

Kan regeringen tänka sig det?

Finansminister Bosse Ringholms pressekreterare svarar att Ringholm vill över huvudtaget inte kommentera förhandlingarna nu eller vilka förslag som regeringen lagt fram. Besked lär komma inom de närmaste dagarna.

Vänsterpartiets förhandlare Lars Bäckström vill inte heller berätta något om förhandlingarna.

— Men vi driver inte något sådant krav, det kan jag säga.

Skulle ni kunna acceptera det?

— Jag bedömer det som mindre sannolikt — eftersom det skulle få svåra konsekvenser speciellt för kvinnor i den offentliga sektorn.