— Beviset tydliggör vår undersköterskeroll, säger Ulla-Britt Rydbeck, undersköterska och projektledare för utbildningen.

Samtliga 29 ingår i en personalpool på sjukhuset. När de var runt på avdelningarna irriterades de över hur olika det var med delegering.

De drog i gång ett projekt med hjälp av EU-pengar och stöd från sjukhusets enhet för vårdutveckling. Vid 15 tillfällen under ett år har de utbildat sig i undersköterskans olika arbetsuppgifter.

Tack vare beviset ska det i framtiden inte behöva bli någon diskussion om vad som ska delegeras och inte.

Det är också klart att alla undersköterskor på sjukhuset ska kunna genomgå utbildningen, oklart när.

Elisabeth Brolin, chef för Kommunals vårdenhet, gissar att de är pionjärer med sina kompetensbevis.

— Man håller ju på med kompetensstegar på många håll. Men jag tror inte att det har skett någon annanstans att man fått utfärdade kompetensbevis.