• Började hos frisören: Hösten 2000 började man pröva 3-3-modellen på två äldreboenden i Lindesberg, inspirerade av en frisörsalong i kommunen.

• Kortare arbetstid: 3-3 leder enligt ursprungsidén till en arbetstidsförkortning på 12-15 procent, beroende på typ av arbetsplats och hur högt heltidsmåttet är.

• Längre dagar: Arbetsdagen blir 8,5 timmar för heltidsanställda.

• Extradagar: 15 extradagar ska användas till att täcka upp för sjukdom, semester och dylikt. De ska också kunna användas till kompetensutveckling och friskvård.

• Helger: Systemet innebär jobb tre lördagar och tre söndagar under en sexveckorsperiod. Två av de sex helgerna blir sammanhängande jobbhelger.

• Semester: Semesterdagarna blir färre, men den faktiska semestern blir lika lång som med annat schema.