Ett familjeträd är det perfekta valet om man inte har så stor tomt, men ändå vill njuta av olika sorters äpplen. Du beskär lämpligast nu på vårvintern i mars-april innan löven kommit.
Välj ut de tre-fyra huvudgrenar som ska ge trädet dess karaktär och beskär dessa ganska kraftigt. Gör sedan likadant med toppen. Men beskär inte så hårt att du klipper nedanför själva ympningsstället.
Eventuella sidogrenar ska också kortas in och en ny grenvåning brukar sedan vara lagom att bygga ungefär 50 centimeter över den första. De tre-fyra första åren är frukten inte så viktig, utan det gäller att skapa ett så stabilt och välformat träd som möjligt.

Lycka till med ditt träd!