Framför sängen står jag

Naken som det sovande du

Blindfönstren är som frimärken

Sänd mig vänligen till ett annat land…

Ur ’Resor’