Lyfta handen

Lyfta armen

Låta ljuset komma in…

Le en smula

Minnas en smula

Låta ljuset komma in…

Pendyl och chiffonjé

Till sommaren fyller jag 93!

Lyfta handen

Lyfta armen

Låta ljuset komma in…

Se en smula

Minnas en smula

Låta ljuset komma in…

I dag!

Kanske inte i morgon…