— Det kommer troligen att bli ett ”tänk” under några punkter, säger avtalsombudsman Håkan Pettersson. Vad Kommunals budskap till arbetsgivarna blir vill han inte säga förrän han har träffat dem.

Som det ser ut nu lutar Kommunal mot att det är förhandlingsordningens tre månader som gäller. I så fall skulle Kommunal ha året ut på sig innan man lämnar preciserade yrkanden. Nuvarande löneavtalet gäller även under nästa års första tre månader.