Miljöpartiet ger till exempel inte oreserverat stöd till en kortning av den så kallade vikariegränsen i LAS, lagen om anställningsskydd. I dag har en som vikarierat i minst 12 månader under en treårsperiod förtur till lediga tjänster. Statsminister Göran Persson sade före valet att han vill sänka den gränsen. Miljöpartiet ser här en möjlighet att, liksom när det gäller turordningsreglerna, värna de små företagen.

— Man kan tänka sig en regel för hur många procent av de anställda som får vara vikarieanställda. Att man har en gräns för antalet vikarieanställda, som är lite högre för små företag. Men vi måste titta på vilka konsekvenser det får, säger Yvonne Ruwaida, miljöpartiets ekonomisk-politiske talesman och en av förhandlarna när överenskommelsen mellan s och mp syddes ihop.

I överenskommelsen finns inskrivet att rätt till heltid ska införas under mandatperioden. Biträdande näringsminister Mona Sahlin har flera gånger lovat en lagstiftning om detta. Miljöpartiet ställer sig avvaktande till en lag om rätt till heltid.

— Jag betvivlar att man kan lagstifta om det, säger Ulf Holm, miljöpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Även Yvonne Ruwaida är tveksam till en lagstiftning.

Men kan det ske på något annat sätt?

— Avtal skulle kunna vara ett sätt. Vi får se hur vi gör med det, säger hon.

Arbetslivsinstitutet presenterar i slutet av den här månaden en utredning om förändringar i arbetsrätten.

Bland annat väntas utredningen komma med förslag som förhindrar att föräldralediga sägs upp under sin ledighet. Regeringen är inne på samma linje och där har den stöd av miljöpartiet, som till och med varit drivande i frågan. Miljöpartiet har motionerat om det i riksdagen.

Under förra mandatperioden drev mp tillsammans med de borgerliga igenom en förändring i LAS. Företag med färre än tio anställda ska kunna undanta två personer från principen först in-sist ut.

Socialdemokrater och vänsterpartister såg rött och har sen dess förklarat att detta ska rivas upp.

Där kan regeringen inte vänta sig något stöd. Däremot kan miljöpartiet tänka sig en modell där arbetsgivarna tvingas redovisa sina skäl till undantagen, som ett sätt att gå regeringen till mötes.

Kristdemokraterna har antytt att man ser en möjlighet att göra upp med miljöpartiet i småföretagsfrågor. Men det kommer i så fall inte att innebära några försämringar av arbetsrätten, försäkrar Yvonne Ruwaida.

— Vi vill stärka arbetsrätten. Det är den grundinställning vi har, säger hon.