Dels ökar stressen i sig risken för sjukdom och död, dels leder den till ett ohälsosamt beteende som ökar på risken. När man är stressad äter man till exempel sämre och man röker mer.

Det visar en studie som gjorts av Bertil Öhlin, läkare vid Internmedicinska kliniken vid Universitetskliniken Mas i Malmö. Studien ingår i befolkningsstudien ”Malmö förebyggande medicin” med 13 500 personer som följts i 18 år. Personerna fick frågan om de känt sig ständigt stressade det senaste året eller de senaste fem åren.

De som känt sig stressade i mer än ett år drabbades av plötslig död, hjärtinfarkt eller stroke i 25 procent större utsträckning än de som inte känt sig stressade.

Störst var riskökningen för stroke. För de som känt sig stressade i mer än ett år var riskökningen att drabbas av stroke hela 89 procent.

När man justerat resultaten genom att ta hänsyn till bland annat ålder, blodtryck, ärftlighet och rökning så kvarstod ändå en ökad risk för plötslig dö, hjärtinfarkt och stroke med 13 procent. (Källa: Dagens medicin)