Tord Johansson har arbetat som rökdykare inom räddningstjänsten östra Skaraborg. Han har varit brandman i 30 år. Tords fysik har varit mycket bra. Men för ett och ett halvt år sedan klarade han inte de fysiska testerna.

Han anklagades för att vara lat och träna för lite. Men en hälsoundersökning visade att han har drabbats av ett hjärtfel. Hjärtats förmåga att ta upp syre försämras vid hård belastning.
Eventuellt kan det vara en arbetsskada på grund av att han har andats in för mycket brandrök.

Tord sades upp på grund av att han inte klarade de fysiska kraven. Kommunal anser att han istället borde ha omplacerats.

Juristen Håkan Torén vid LO-TCO Rättskydd har varit Tords ombud i Arbetsdomstolen.

Han säger att arbetsgivaren inte har levt upp till sin skyldighet att rehabilitera och omplacera enligt arbetsmiljölagen. Håkan Torén tycker att det är synnerligen allvarligt att en offentlig arbetsgivare bryter mot denna lag.

Chefen för räddningstjänsten östra Skaraborg, Göran Anderberg, säger att arbetsgivaren har gjort vad den kunnat när det gäller rehabilitering och omplacering. Men att möjligheterna för en brandman är begränsade om denne inte klarar av de fysiska krav som ställs.

Tord kan trots sin sjukdom fortsätta arbeta, men inte som rökdykare. Han har passtjänst tills arbetsdomstolens dom kommer. Tord arbetar med service och underhåll av utrustningen.

Enligt Håkan Torén kan Tord också vara med vid utryckning för att köra brandbilen, vara stegförare eller sköta vattentillförseln.

Göran Anderberg håller inte med om det. Han säger att olycksplatser inte kan planeras i förväg. Vid en utryckning åker normalt två arbetsledare och fyra brandmän. Om det visar sig vara en stor brand krävs det att alla brandmän kan arbeta för fullt.
Enligt Göran Anderberg är det svårt att omplacera en sjuk eller skadad brandman. Därför målet i arbetsdomstolen en viktig principfråga för honom.

Han säger att en av brandmännens viktigaste kompetens är deras goda fysik. Det är därför de har rätt till tjänstepension vid 58 års ålder. De som inte klarar de fysiska kraven kan enligt honom inte fortsätta yrket bara för att de har några år kvar till tjänstepension.

Håkan Torén varnar för en våg av uppsägningar av äldre brandmän om arbetsgivaren vinner målet i arbetsdomstolen.

Enligt honom kommer rätten att gå i pension vid 58 års ålder att sättas ur spel för dem som blir sjuka eller trötta. De mister sin rätt till tjänstepension, 72 procent av lönen, från 58 års ålder fram till den statliga ålderspensionen vid 65 års ålder.

Tord säger att många av hans arbetskamrater är oroliga. Själv hoppas han att vinna målet. Men om han inte gör det är så är han arbetslös från klockan 14 den 6 mars då domen vinner laga kraft. Tord är då inte bara arbetslös. Hans pensionsålder har förlängts med 7 år.