Kan körtiden på natten begränsas?

Jag kör beställningstrafik, är då ramtiden 15 timmar? När gäller begränsningen för 10 timmars nattarbete om beställningen fortsätter efter klockan 01.00? Kortas då den totala tiden för mitt arbetspass? På min arbetsplats gäller Bussbranschavtalet. 

IK


Inte tillåtet med mer än 10 timmar om natten ingår

SVAR: Nej, begreppet ramtid finns inte för beställningstrafik på samma sätt som för linjetrafik. Däremot finns det regler om dygnsvila. Enligt EU:s kör- och vilotidsregler som reglerar bland annat dygnsvila om 11 timmar, men som kan reduceras till 9 timmar högst tre gånger mellan två perioder av veckovila.

Det är inte tillåtet att planera arbetstid som är längre än tio timmar om arbetstiden till någon del infaller klockan 01.00-05.00. Lokal överenskommelse kan dock träffas kring detta. 

Undantag får annars endast göras tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren och då blir det övertidsarbete.