Har jag rätt till ledighet med lön om jag går på en nära anhörigs begravning? Jag är timanställd vikarie och var schemalagd den dagen som begravningen var. Städföretaget jag jobbar på har avtal med Almega Serviceentreprenad. Gäller betald ledighet mig som vikarie?

F


SVAR: Ja, om du har var schemalagd den perioden så bör du ha rätt till ledighet om du ansökt om det i god tid. I avtalet kallas sådan ledighet för permission och gäller för högst en dag vid nära anhörigs bortgång. Om det är nödvändigt kan permission också gälla två resdagar.