I Borås är man på god väg att få alla sommarvikariat inom äldreomsorgen tillsatta. Till de 400-450 tjänster som behöver fyllas har de fått ca 1 200 ansökningar. Det betyder runt 60 procent fler sökande i år jämfört med tidigare år.

– Eftersom vi fått så många ansökningar har vi varit klara länge. Den enda akilleshälen är hemtjänsten där det krävs körkort, där är det inte riktigt klart, säger Helen Danbo, bemanningschef för äldreomsorgen i Borås.

Återvändarbonus en anledning

Återvändarbonusen till dem som sommarjobbade minst fyra veckor förra året (som ger upp till 3 000 kronor per månad) har spelat in, tror Helen Danbo. 

Borås har också sett en ökning av sökande som redan har sysselsättning. Det är både undersköterskor som arbetar i regionen som söker extrajobb och icke utbildade som vill jobba extra.

Jobbar extra på semestern

– Alla mina rekryterare säger att gruppen som redan har sysselsättning har ökat. Det känns som det är den ekonomiska faktorn, att man vill ha eller behöver lite extra inkomst. Varför skulle man annars gå in och jobba på sin semester?

Kan viloreglerna spela in? Att man på grund av viloreglerna inte kan ta extrapass på den ordinarie arbetsplatsen som man gjort tidigare, och därför söker extrajobb hos en annan arbetsgivare?

– Det skulle kunna vara så, men är det så är det ett problem. Både för att man behöver återhämtningen, men också för att regionens anställda kommer till kommunen och jobbar extra och tvärtom, det blir bara fler personer inblandade i stället för dem som redan kan rutinerna, säger Helen Danbo.