De skarpare viloreglerna gör att det blivit ännu svårare att klara sommarbemanningen, enligt många kommuner. Hjo kommun är en av dem. Tidigare har de klarat av att fylla luckor för att personalen tagit extrapass eller förlängt arbetspassen under de veckor de arbetat. Det har gjort att alla kunnat få fyra veckors semester.  

– Den lösningen är förstås inte bra i längden, men många har tyckt om det eftersom det gett extra pengar, säger Annika Törner, vård och omsorgschef i Hjo.

Vill öppna för längre arbetspass

Med skarpare arbetstidsregler som reglerar hur långa arbetspassen kan vara och hur länge man ska vila mellan varje pass kompliceras schemaläggningen för sommaren, eftersom det kräver mer personal. Samtidigt är sommarvikarier en bristvara.

Därför ser Hjo kommun nu över möjligheterna för undantag från arbetstidsreglerna – både för LSS och äldreomsorg – för att vara redo om de inte lyckas rekrytera tillräckligt många sommarvikarier.

– Sommaren är en kritisk period för alla kommuner och vi måste vara öppna för undantag. Inom äldreomsorgen tittar vi på möjligheten för undantag för att kunna rucka på tiderna så att man kan ha längre arbetspass än 13 timmar från start till slut. Inom LSS handlar det om dispenser för längre pass och dygnspass, säger Håkan Svensson, personalcontroller Hjo kommun.

Kommunal säger nej

Kommunals lokala ombudsman för Hjo ser inte undantag som öppnar för längre arbetspass som ett alternativ: 

– Det är inget som vi överhuvudtaget ställer oss bakom eller godkänner på något sätt. Vi ser det helt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Redan tungt belastad personal ska inte ges minskad möjlighet till återhämtning, säger Kjell Karlsson. 

Håkan Svensson säger att dialogen om undantag pågår i många kommuner och att säkerheten och kvaliteten för omsorgstagarna måste få gå först:

– Någonting kommer vi att tvingas göra och nu ser vi över vilka möjligheter vi har. Jag tror inte att vi hamnar i ett läge av 6-8 veckor med undantag från viloreglerna, det handlar mer om enstaka veckor. Där måste vi ha en tät och kreativ dialog med Kommunal. Samtidigt hoppas vi fortfarande på fler ansökningar, de närmaste veckorna står det klart vilka möjligheter vi måste gå vidare med, säger Håkan Svensson.

”Skjuter problemet framför sig”

Kommunals Kjell Karlsson har inte hört talas om andra kommuner som planerar för undantag, och tänker nu ta kontakt med Hjo kommun. 

– Jag vill inte säga att de har missförstått möjligheterna till undantag men jag kommer så klart att ta kontakt med kommunen. För mig låter det bara som ett sätt att skjuta problemet framför sig.