Det var i juni 2020 som vårdbiträdet Stine Christophersen vid ett möte på Attendos huvudkontor fick en skriftlig erinran. Det var efter att hon uttalat sig i Expressen om hanteringen av covid på äldreboendet Sabbatsbergsbyn där hon jobbade. Hon ansågs ha agerat illojalt. När det hela avslöjades i en P1-dokumentär, drog Attendo tillbaka erinran och bad Stine Christophersen om ursäkt.

Men åklagare inledde en förundersökning för brott mot meddelarskyddet och på tisdagen kom domen. En chef och en före detta HR-specialist fälls och döms till dagsböter. Den tredje åtalade, en chef, anses inte ha deltagit på samma sätt och frias.

Stine Christophersen är glad över domen – även om hon hade velat att även den tredje chefen fällts också.

– Men två av tre, det sänder ändå ut en signal som jag efterfrågade. Att vårdpersonal har rätt att prata med media och att man har rätt att visselblåsa. För vårdanställda är meddelarskyddet en del av patientsäkerheten och jag hade inte velat vakna upp i morgon till att vi gjort en försämring av patientsäkerheten, säger Stine Christophersen.

De åtalade har hävdat att erinran gällde uttalanden som Stine Christophersen gjort på Youtube, som inte omfattas av meddelarskyddet. Men tingsrätten anser att det är en efterhandskonstruktion och att det är uppenbart att även Expressenartikeln avsågs.

Inget skadestånd

Försvaret har också gått ut på att en erinran inte är en tillräckligt stark repressalie för att det ska vara brottsligt. Men det avfärdar tingsrätten och skriver i domen:

Genom den skriftliga erinran har XX och XX hindrat – eller i vart fall försökt hindra – Stine Christophersen att utnyttja den yttrandefrihet som hon som anställd har enligt lagen om meddelarskydd. Åtgärden måste därför enligt tingsrätten anses innebära ett men för Stine Christophersen i hennes anställning. Den har nämligen syftat till att hon inte skulle kunna göra bruk av de lagliga rättigheter som hon hade som anställd på Sabbatsbergsbyn.

– En central fråga har varit om erinran utgjorde en så kallad disciplinåtgärd i lagens mening, vilket krävs för straffbarhet. Tingsrätten har bedömt att erinran innebar en disciplinåtgärd för vårdbiträdets uppgifter i media, säger rättens ordförande lagmannen Anders Dereborg i ett pressmeddelande.

Tingsrätten avvisar däremot Stine Christophersens krav på skadestånd. I pressmeddelandet skriver domstolen att hon har utsatts för en så allvarlig kränkning att det ger rätt till skadestånd, men att det är arbetsgivaren som är skadeståndsskyldig eftersom de två dömda personerna begått brottet i tjänsten.

”Resultat av en företagskultur”

Det uteblivna skadeståndet bryr sig Stine Christophersen inte om.

– Det skiter jag i. Det är ändå blod på deras pengar, de kan behålla dem. Det är det minst viktiga i det här, säger hon.

Hon hoppas att Attendo ”hackar i sig” domen och inser att det inte går att komma undan med att försöka tysta anställda på det här sättet.

Attendo har påpekat att det inte är företaget som åtalats utan cheferna och HR-specialisten som privatpersoner, men Stine Christophersen tycker inte att de kan skylla ifrån sig på det sättet.

– Det här ett resultat av en företagskultur som de har bedrivit i årtionden.

De två dömda personernas försvarare har meddelat att domen kommer att överklagas.

Lagen om meddelarskydd i privat vård, skola och omsorg har bara funnits sedan 2017 och aldrig prövats i domstol förut.