I februari trodde Caroline Calleberg från Falun att hon äntligen fått ett positivt besked från Socialstyrelsen. I stället fick hon avslag på sin ansökan om att få kalla sig undersköterska, trots att hon har tillräckligt med poäng både i svenska och vård och omsorgsämnen. Problemet var att kopian hon skickat in på sitt gymnasiebetyg inte godkändes.

– Jag hittade inte mitt original och min gymnasieskola är nedlagd så jag visste inte hur jag skulle få fram betyget.

När hon sökt jobb tidigare har hon använt sig av ett betygsutdrag från Antagning.se. En webbsida där man ansöker till bland annat höskola och universitet. När någon gjort en ansökan där och använt gymnasiebetygen sparas de.

– Jag gjorde likadant nu. Jag tog skärmdumpar med mobilen som jag skickade in.

Men den här gången fungerade det inte. I Socialstyrelsens avslag på hennes ansökan står det att de inte godtar kopian på betyget i svenska från gymnasiet eftersom det bland annat inte framgår vilken skola som utfärdat betyget och vem som satt det. Caroline Calleberg vet inte hur hon ska gå vidare.

– Skolan finns inte kvar, så hur ska jag lösa det här? Det är svårt att ha tid att ta reda på allt. Jag är småbarnsmamma och på jobbet är det svårt att gå ifrån för att ta reda på saker. Jag har inte tid att sätta mig in i allt, säger hon.

Många behöver leta efter betygen

Hon är inte ensam om problemet. Det är inte ovanligt att personer inte hittar sina betyg från gymnasietiden. En vanlig väg är att lösa det på är att höra av sig till kommunarkivet i sin kommun och på Centralarkivet i Falun har det varit ovanligt många förfrågningar sedan sommaren.

– Det har varit ofantligt mycket betygsförfrågningar beroende att personer ska söka underskötersketiteln, säger arkivadministratör Annett Johansson.  

Men hon får också dagligen redogöra för varför alla betyg inte finns hos dem och ge tips om på vilka andra arkiv betygen kan finnas. 

– Det är olika beroende på vilken utbildning personen gått. Vi har exempelvis inte betyg från Arbetsförmedlingens utbildningar eller från vårdgymnasier som tillhört regionen. Så många måste leta vidare.  

”Människor kommer i kläm”

När det handlar just om vård och omsorgsutbildningar finns det många vägar att utbilda sig på och ansvaret för var och hur betyg ska arkiveras är olika beroende på vem som är huvudman för utbildningen. Det gäller att veta vem som drev skolan för att veta vilket arkiv som kan ha en kopia.

– Betyg finns inte samlat någonstans, säger Björn Orring, kommunikationschef på Riksarkivet.

En svår fråga är vad som händer om det är en skola gått i konkurs eller inte finns kvar av andra skäl. Det är inte självklart att alla betygen då finns på ett offentligt arkiv särskilt inte om det gäller betyg som togs innan 2010-talet. Enligt Skolverket så fanns det då inte någon lagstiftning om att friskolor på gymnasienivå eller enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt skulle lämna över betygskatalogen till ett offentlig arkiv. Björn Orring menar att det kan ställa till problem.

– I värsta fall går det inte att få ut betyget. Det kan bli människor som kommer i kläm.

Men Caroline då? Hur gick det för henne? Hennes gymnasium i Falun är nedlagt sedan många år, men eftersom det drevs av kommunen finns betyget troligen hos Centralarkivet i Falun. Nu undrar hon bara om hon kan få Socialstyrelsen att ta upp hennes ansökan igen.

– Jag ska ringa dem och försöka får det löst.

Vad krävs för att betygskopian ska gälla?

Alla gymnasiebetyg ska vara slutgiltiga och officiellt utfärdade – Socialstyrelsen godtar inte skärmdumpar (som från antagning.se) eller utskrifter av studieresultat online eller annan dokumentation som inte är för officiella ändamål. 

Det ska finnas information om aktuellt lärosäte, skolkod till lärosätet, vem som utfärdat betygen samt personnummer för den det gäller.

Det ska framgå hur många gymnasiepoäng varje kurs innehåller, men det går bra att skicka in äldre betyg utan gymnasiepoäng. 

Betygen behöver vara underskrivna av rektor eller annan behörig person.

Källa: Socialstyrelsen