Var finns mina betyg arkiverade och var kan jag begära ut dem?

Det är olika beroende på vad du gått för typ av utbildning. Många finns hos kommunarkivet i den kommun där skolan ligger, men inte alla. Det flera olika utbildningsformer på gymnasienivå och det beror på vem som drev skolan du gick på och om det var en vuxenutbildning, en arbetsmarknadsutbildning eller kanske på en folkhögskola. 

Kommunalt gymnasium 
Vänd dig till kommunarkivet i kommunen där skolan ligger.

Privat gymnasium 
Från och med 2011 ska betygen finnas hos kommunarkivet i kommunen där skolan ligger. Om du fick betygen tidigare vänd dig till skolan (men det kan vara värt att fråga hos kommunarkivet också).

Kommunal vuxenutbildning 
Vänd dig i första hand till skolan, men betygen kan också finnas i kommunarkivet i kommunen som driver skolan.

Vuxenutbildning hos enskild utbildningsanordnare
Från och med 2012 ska alla betyg lämnas till elevens hemkommun – det troliga är att de finns i kommunarkivet.

Arbetsmarknadsutbildning
Om du gått en utbildning via Arbetsförmedlingen så är det det företag de anlitat för att genomföra utbildningen som har betygskopian. Om du inte minns vilket företag det var kan du begära ut all information i ditt ärende från Arbetsförmedlingen, den uppgiften kan finnas där.

Regionalt gymnasium 
Kan vara exempelvis naturbruksgymnasium eller vårdgymnasium som drivits av en region (tidigare landsting). Om du gått på ett sådan finns dina betyg i regionarkivet i regionen som driver skolan. 

Folkhögskola 
Vänd dig direkt till skolan. I de allra flesta fall är det den som har betygen. 

Kan jag vända mig till kommunen där jag själv bor för att få ut mina betyg?

JA och NEJ, det beror på om du bor i samma kommun som skolan ligger i. De betyg som kommunarkiv ansvarar för (läs ovan om vilka det är) finns i samma kommun som skolan ligger i. Om du gått hos en friskola kan betygen finnas i kommunarkivet i kommunen där du var skriven under skoltiden.

Om min skola gått i konkurs och inte finns kvar – kan jag få fram en kopia då?

JA och NEJ, I många fall kan kommunarkivet i kommunen där skolan låg ha betygen, men inte alltid. Var du ska leta beror på vilken skolform du gått i och vem som anordnat utbildningen. 

Privat vuxenutbildning och privat gymnasium
I dag är det krav på att friskolor och enskilda utbildningsanordnare ska lämna betygen till kommunen – ofta finns de hos kommunarkivet. Men gick du en utbildning innan 2010-talet är det inte säkert att betyget finns där. Om skolan gått i konkurs eller inte finns kvar av andra skäl kan det därför i värsta fall betyda att du inte kan få fram ditt betyg.

Regionala gymnasier 
Om du gått på exempelvis ett vårdgymnasium som drevs av en region (tidigare landstinget) och lagts ner, så finns ditt betyg i regionarkivet för den region som drev skolan. 

Folkhögskola 
Om skolan inte finns kvar finns betyget arkiverat hos den som drev skolan. Det finns offentlig drivna folkhögskolor som drivs av regioner – då finns betygen i regionarkivet för regionen där skolan ligger. Det finns också folkhögskolor som drivs av olika organisationer, kyrkor eller folkrörelser – betygen från dem hittar du i arkivet för den rörelse som står bakom den.

Kontakt:

Kommunarkiv 
Sök på nätet efter kommunen där skolan ligger och kommunarkiv så får du fram kontaktuppgifter.

Arbetsförmedlingen
Om du vill begära ut handlingar om en utbildning du gått där använd den här länken. I många fall kan du hitta namnet på utbildningsanordnaren och sedan söka betyget hos dem.

Regionarkiv
Sök på nätet efter regionen där skolan ligger och regionarkiv.

Källa: Arbetsförmedlingen, Skolverket, Riksarkivet, RIO