Vid 163 tillfällen mellan 1 oktober och 28 mars har flera i hemtjänstpersonalen på Område 1 i Strängnäs kommun tillfrågats om att jobba över och därmed inte alltid få sin dygnsvila på elva timmar. Den sammanställningen har skyddsombudet Anne-Sophie Wallin gjort.

– Man har tryckt ihop jobben och vi har inte fått någon kompensation, man har inte följt lagen helt enkelt, säger hon.

Enligt Wallin har kommunen regelbundet brutit mot de nya reglerna om elva timmars dygnsvila, men när hon försökte få till ett möte med sin chef om den ohållbara situationen de befann sig i, fick hon nobben. 

– Vår chef lyssnade inte på oss. Då tröttnade vi.

Anne-Sophie Wallin skrev en 6:6a-anmälan (se faktaruta) som skickades till Arbetsmiljöverket. Där beskriver skyddsombudet att personal har fått jobba som vanligt mellan klockan 07 och 15, för att sedan fått fortsätta jobba mellan klockan 15 och 22, för att därefter börja klockan 07 igen morgonen efter.

Det innebär en 6:6a-anmälan

  • 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
  • Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser problemen.

Ska ersättas med ny vila

Om en arbetsgivare tvingas bryta mot reglerna ska personalen ersättas med vila helst nästkommande dygn, allra senast nom 14 dagar, något Anne-Sophie Wallin anser inte har skett.

Kommunens äldreomsorgschef Jenny Karlsson säger att de naturligtvis inte ska bryta mot några regler, men att det under denna period uppstod en extrem arbetstopp och att det inte fanns personal att ta in via deras bemanningsenhet. 

– Det är det som är svårt med hemtjänsten och hur många timmar som blir beviljade hos biståndshandläggare vad gäller omsorg i hemmet.

Ska personalen behöva göra en anmälan för att cheferna ska lyssna? 

– Nej, det tycker jag inte. Det här skulle vi kunnat ha avhjälpt med en bättre kommunikation och dialog kring hur situationen ser ut och hur vi kan lösa den tillsammans. Det är tråkigt att det ska behöva gå så långt, säger Jenny Karlsson. 

Enligt henne har personalen under den aktuella tiden jobbat extra helt frivilligt. Den information som hon har fått från cheferna är att ingen har beordrats att jobba, något Anne-Sophie Wallin säger inte stämmer. Enligt henne har personal tvärtom uppfattat det som att de vid flera tillfällen inte har haft något val.

Anställt sju medarbetare

Jenny Karlsson menar att den extrema toppen gällde mellan november och januari. Sedan dess har sju nya medarbetare anställts och nya rutiner har satts upp.

– Enhetschefen har en frekvent dialog nu med skyddsombudet och med arbetsgruppen, för att upprätthålla en god arbetsmiljö, säger hon och försäkrar att det så ska förbli. 

Anne-Sophie Wallin håller med om att situationen har lättat något och att det ser ljusare ut. Hon har därför dragit tillbaka sin anmälan, men än vill hon inte ropa hej. Hon är beredd att skicka in en ny 6:6a om det inte blir bättre. 

Nu vill hon att personalen som har gått miste om vila ska ersättas på något vis, eventuellt med mer semester eller ledig tid, något som kommunen nu håller på att se över, säger Jenny Karlsson.

Skärpta regler om dygnsvila

  • De nya skärpta reglerna började gälla för exempelvis kommunanställda inom hemtjänsten 1 oktober 2023. 
  • Huvudregeln är: Alla ska ha rätt till minst 11 timmars dygnsvila per 24-timmarsperiod. 
  • Den nya regeln tillåter numera inte att man jobbar ett kvällspass till exempelvis 22 följt av ett morgonpass med start klockan 07. 
  • Reglerna finns i kollektivavtal mellan Kommunal och arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona. 
  • Bakgrunden till förändringarna är kritik från EU-kommissionen mot att svenska kollektivavtal inte följde det arbetstidsdirektiv som Sverige anpassat arbetstidslagen efter och som tillämpats sedan 2007.