Hur länge kan man söka omställningsstudiestödet?

Den 1 april öppnade ansökan för dig som vill gå en utbildning som börjar någon gång mellan 1 juli och 31 december i år. 10 000 satt beredda och sökte under första dygnet för att vara säkra på att få stödet, men det går fortfarande att ansöka.

Formellt kan du söka ända fram till 1 juli, men eftersom ansökningarna handläggs i turordning så är chansen att få stödet större om du söker tidigt. Så är det någon idé att ansöka om du inte satt vid datorn klockan 00.00 1 april? 

– Ja, absolut ska du söka, säger Elina Andersson, chef för omställningsstudiestödskontoret på CSN och berättar att statsbidraget till stödet är mer än dubbelt så stort i år än förra året och borde räcka till många fler.

Förra året hann alla inte få besked innan de flesta utbildningar börjar i augusti eller september? Kommer det att vara annorlunda den här gången?

Chanserna för det är goda. CSN har anställt 70 nya handläggare och installerat ett nytt system där ansökningarna behandlas. Tidigare har bland annat ersättningsnivåerna räknats ut manuellt – nu är det mer automatiserat.

– Det är supersvårt att uttala sig generellt och det kommer att variera mellan olika sökande beroende på hur komplext ärendet är. Men förhoppningen är att det ska gå fortare, säger Elina Andersson.

Spelar det någon roll vad jag har för yrke, finns det olika mycket pengar till olika yrkesgrupper? 

Nej, men däremot finns olika potter för anställda i offentlig sektor och privat sektor. Enligt SCB, som har hand om statistiken för arbetsmarknaden, arbetade 67 procent av alla som arbetar i Sverige inom privat sektor och 33 procent i offentlig sektor 2021.

Det ligger till grund för hur mycket pengar som finns i potterna och gör att det finns mer pengar i den privata än den offentliga. Elina Andersson säger att det påverkar chanserna att få omställningsstudiestödet.

– Under aprilansökningen förra året var konkurrensen om anslaget är högre i den offentliga potten eftersom hälften av alla som ansökte arbetar i offentlig sektor. 

Och om du sökte förra året och inte fått veta om du fått stödet? Är det kört då?

Ja, för en del men inte för alla. Det gick att ansöka 1 april och 1 oktober förra året. För april finns det kvar pengar i potten för privat sektor, men är däremot slut för offentlig sektor. För den som sökte i oktober finns det fortfarande pengar i båda potterna. 

Elina Andersson säger att CSN redan börjat gå igenom årets ansökningar, men att det inte påverkar arbetat med förra årets ansökningar.

– Vi handlägger de olika ansökningsomgångarna parallellt.

Omställningsstudiestödet

Statsbidraget för omställningsstudiestödet mer än dubbelt så stort som förra året. 
2024 är summan 2,84 miljarder (1,9 miljarder till privat sektor och 937,2 miljoner offentlig sektor)  
2023 fanns det 1,36 miljarder kronor. (911 miljoner till privat sektor och 449 miljoner till offentlig sektor.) 

Den 5 april hade det kommit 11 675 ansökningar och 10 000 av dem kom in under det första ansökningsdygnet 1 april. 
Oktober 2023 kom det in 17 000 ansökningar 5000 av dem har fått svar.
Källa: CSN