Nu eller aldrig tänkte Ulrika Hagberg när hon hörde om omställningsstudiestödet. Hon är utbildad undersköterska och har arbetat i många år med missbruk inom beroendevården.

Men drömmen är ta erfarenheterna därifrån vidare och att arbeta i psykiatriambulans.

– Jag vill rädda folk som vill ta livet av sig. Det är mina egna erfarenheter som gör det, säger hon och berättar att hon känt många som tagit sina liv bland annat genom jobbet.

– De blir suicidala under berusning, beroendet är en dödlig sjukdom. De vill inte dö, men de orkar inte leva.

Ville förverkliga sin dröm

När omställningsstudiestödet kom såg hon chansen att vidareutbilda sig för att förverkliga drömmen. Hon sökte och kom in på två olika ambulansutbildningar

– Jag var så glad och tackade ja till en av dem. 

Den 21 augusti skulle hon börja utbildningen, men så blev det inte. 

Sammanlagt har drygt 46 000 personer ansökt om att få omställningsstudiestöd sedan det infördes i oktober 2022. Över hälften hade fortfarande ett år senare inte fått svar på om de får stödet. Ulrika Hagberg tillhör dem.

En vecka innan kursen skulle börja förstod hon att CSN inte skulle hinna besvara ansökan innan kursstart.

Orsaken till det är att CSN handlägger alla ärenden i den ordning de kommit in och har haft svårt att klara den stora mängden ansökningar.

– Jag funderade på om jag skulle börja utan stödet, men jag insåg att jag inte skulle klara ekonomin utan det. Jag fick tacka nej till min plats och gå tillbaka till jobbet. 

Alexandra Swenning, utredare på CSN:s rättsavdelning känner igen problemet. 

– Det är väldigt tråkigt, men det händer att personer hör av sig till oss och säger att det inte längre är aktuellt med stödet eftersom de inte påbörjat utbildningen, säger hon.

Hur många det handlar om har hon inte några siffror för. Däremot vet hon att CSN inte kommer att använda 766 miljoner kronor av de 1,36 miljarder kronor som är öronmärkta för studieomställningsstödet.

– Som det ser ut just nu är det inte anslaget eller budgeten som sätter begränsningar. Det är handläggningen är så långsam att vi inte hinner med. 

Flera förändringar är på gång inför nästa år för att komma tillrätta med problemen. Bland annat har fler handläggare anställts och det har skett en omfördelning av resurser inom organisationen och det kan bli förändringar i regelverket.

– Det är tyvärr ingen quickfix, men 2024 blir förhoppningsvis bättre.

Viktigt att vara snabb

Av de över 24 000 som ändå fått svar på sin ansökan är det bara omkring 4600 som hittills fått det beviljat. Men det beror sällan på att själva utbildningens inriktning.

– De allra flesta får avslag av formella skäl. Det kan vara så att ansökan kan sakna underskrift, eller att man inte är rätt ålder, att det är fel studietakt eller att ansökan gäller fel sökperiod, säger Alexandra Swenning.

Ulrika Hagberg har inte gett upp sin dröm, hon kommer att söka ambulansutbildning igen och hoppas att få börja i höst.

– Jag är inte ledsen över allt det här. Jag har valt att se det positivt. Nu har jag mer tid att förbereda mig. Under våren ska jag träna med en coach så att jag ska orka att bära bårar sedan och så ska jag börja plugga anatomi. Det är en tuff utbildning så det är bra att vara förberedd.

En av anledningarna till att hon inte fått svar på sin ansökan är att hon inte hade förstått hur viktigt det var att vara snabb för att få en bra plats i kön.

– Förra gången sökte jag två veckor efter första ansökningsdag. I vår kommer jag att sitta redo direkt vid midnatt när nästa sökperiod börjar. 

Omställningsstudiestöd

För att byta yrke eller för att att bredda din kompetens i ditt nuvarande jobb kan du få omställningsstudiestöd om du är mellan 27 och 62 år.

Krav ställs på arbete, för att få studiestödet behöver du bland annat ha jobbat minst 8 av de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. I genomsnitt ska du ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en inkomst på minst 18 575 kronor i månaden (gäller för 2023).

Studiestödet består av ett bidrag på 80 procent av din lön (max 5 143 kronor per vecka före skatt i år 2023) och av ett lån som du kan välja om du vill ta.

I max 44 veckor betalas studiestödet ut, om du studerar på deltid är tiden längre.

Studiestödet söks den 1 april och den 1 oktober hos CSN.

En omställningsorganisation ger stöd till den som vill utbilda sig. De ger också stöd om du ska söka omställningsstudiestödet med till exempel studie- och yrkesvägledning, validering, yttrande till CSN och kompletterande studiebidrag. Omställningsfonden stöttar anställda i kommuner och regioner.

Omkring 8 800 personer beräknas kunna få studiestödet 2023.

Källa: CSN