Orust är en av landets kommuner med högst sjukfrånvaro. Det säger kommunens HR-chef i en artikel i KA. Deras slutsats är att de måste göra något åt det. Men tyvärr spårar det ur direkt för Orust kommun.

De har nämligen stirrat sig blinda på att sjukfrånvaron måste bli lägre, men blundar för anledningarna till att de har så hög sjukfrånvaro.

Det är självklart inte rimligt att personal ska gå runt och må dåligt på jobbet, varken psykiskt eller fysiskt.

Saker som genast borde ses över är ökad personalstyrka, minskade stressfaktorer och förbättrad arbetsmiljö genom att omfördela arbetsbördan för de anställda.

Gör det jobbigt att vara sjuk

Men Orust kommun tar motsatt väg. Politikerna har där bestämt att all personal efter fem sjuktillfällen ska lämna förstadagsintyg (läkarintyg från första sjukdagen).

Detta sänder signalen till personalen att det inte spelar någon roll om de är sjuka och har giltig anledning, kommunen vill ändå göra det jobbigare för dig att vara hemma och tillfriskna. Konsekvensen blir att personalen aktivt uppmuntras att gå till jobbet, även om de har en giltig frånvaroanledning. 

Sänk sjukfrånvaron till varje pris

De finns vetenskapliga bevis på att fysiska åkommor blir mer märkbara när du mår psykiskt dåligt. Vad händer när personal med dokumenterade fysiska besvär blir misstrodda? De mår sämre psykiskt, och kommer således i förlängningen att må sämre fysiskt.

I Orust har ingen sett över konsekvenserna vad detta beslut leder till, för sjukfrånvaron måste sjunka till varje pris.

Orust uppvisar ett starkt behov av någon som tittar på varför deras personal har en hög sjukfrånvaro. Inte för kommunens egen skull, utan för deras anställda som kanske inte vill, vågar eller orkar ta striden.

Ni skrämmer personalen att jobba

Orust! Om ni tvingar personal att lämna förstadagsintyg fast de har dokumenterad giltig anledning till sjukfrånvaron så kommer personalen inte att bli friskare. De har fortfarande samma åkommor och utmaningar de hade innan beslutet infördes.

Frånvaron och långtidssjukrivningarna kommer att öka igen. De kan ta ett år eller tre år, men det kommer.

Personalen kommer att skrämmas till att jobba. Vid sjukdom kommer man att ta sig till jobbet ändå. Er kommuns sjukfrånvaro kommer att minska. Ansvariga kommer att få en klapp på ryggen och Orust kommun kommer kanske inte längre att ligga i topp när det gäller sjukfrånvaro.

Gör om, gör rätt Orust!

Men frånvaron och långtidssjukrivningarna kommer att öka igen. De kan ta ett år eller tre år, men det kommer.

Anställda kommer att lämna kommunen. Antingen av fri vilja, eller för att de är i så dåligt skick att de inte kan fortsätta jobba. Ni kommer att slå nya rekord i sjukfrånvaro.

Det är inte så här man värdesätter sina anställda Orust. Gör om, gör rätt.