Jag är varslad om uppsägning. Men jag har inte fått uppsägningen på papper. Min chef säger att jag är arbetsbefriad och sedan uppsagd. Enligt kollektivavtalet och facket ska uppsägningen vara skriftlig. Kan chefen hävda att jag är uppsagd trots att det inte skett skriftligt?

SKK


SVAR: Nej, du ska få uppsägningen skriftligt och överlämnad personligen. Du skriver att du blivit varslad om uppsägning, ett varsel betyder att arbetsgivaren ger dig en förvarning om att du eventuellt kommer bli uppsagd. Du skriver att du är arbetsbefriad under din uppsägningstid vilket du kan vara, dock har du rätt att få lön och ersättningar i samma omfattning som du skulle fått om du hade arbetat. Innan uppsägningen kan genomföras ska din arbetsgivare förhandla med Kommunal. Jag tycker du ska ta kontakt med dina lokala fackliga företrädare, så ni kan reda ut vad som skett.