Vilka är de största förändringarna av a-kassan? 

SVAR: Den stora förändringen är att ersättningen ska baseras helt på inkomst i stället för som i dag då den baseras på arbetad tid och inkomst. Det innebär att det kommer att behövas mindre uppgifter från arbetsgivaren och att den arbetslösa inte behöver lägga lika mycket tid på att få fram uppgifterna. 

Taket för den högsta ersättningen höjs också, i dag når man taket vid 33 000 i månaden men det nya taket blir 34 000 kr i månadslön i tolv månader. 

Hur länge jag arbetat och varit med i a-kassan påverkar ersättningen, hur?

SVAR: I dag måste man vara medlem i 12 månader innan man kan få den högre inkomstbaserade ersättningen. I det nya förslaget kommer all ersättning baseras på inkomst, men ju längre medlemstid desto högre ersättning. Har du arbetat och varit medlem i 12 månader får du 80 procent av din tidigare inkomst, mellan 6-11 månader får du 60 procent, har du varit medlem kortare tid får du 50 procent.

Hur påverkas arbetslösa på deltid?

SVAR: Deltidsarbetslösa som får a-kassa ska ange hur mycket de tjänar varje månad i stället för som i dag då de anger hur många timmar de jobbat.

Vilka grupper får det sämre med den nya a-kassan? 

SVAR: Det nya förslaget innebär en snabbare avtrappning av ersättningen, så främst handlar det om att långtidsarbetslösa kommer få sin ersättning minskad mer än i dag. Minskningen börjar tidigare och fortsätter även under tid med aktivitetsstöd. 

Hur påverkas aktivitetsstödet?

SVAR: I dag får personer med aktivitetsstöd som haft a-kassa och fortsätter vara medlemmar 65 procent av sin senaste ersättningsperiod i princip hur länge som helst. Med det nya förslaget ska minskningen fortsätta till en bottenplatta på 365 kronor per dag. 

Vilka grupper blir vinnare med den nya a-kassan?

SVAR: Den grupp som får den tydligaste förbättringen är de som i dag inte alls har rätt till a-kassa för att de inte arbetat tillräckligt mycket. I dag är minimikravet sex månaders arbete med minst 40 timmars arbete per månad. I det nya förslaget blir minimikravet fyra månader med minst 11 000 kronor i inkomst. 

Regelverket sägs bli enklare, på vilket sätt?

SVAR: Tanken är att ersättning ska gå ut snabbare än i dag. Den stora skillnaden är att a-kassorna i de allra flesta fall kommer kunna få information om inkomst direkt från Skatteverket snarare än via arbetsgivarintyg som medlemmar måste begära från arbetsgivarna. 

Betyder det att arbetslösa kommer att få hjälp och ersättning snabbare än i dag?

SVAR: Det som inte blir enklare för a-kassorna och medlemmarna är att det kommer finnas flera olika ersättningsperioder och nivåer att hålla reda på. Där blir det snarare en försvåring jämfört med i dag. Det finns också en övergångsregel som säger att för de som har en pågående ersättningsperiod när den nya a-kassan införs så gäller den gamla lagen. Så det innebär att a-kassorna troligtvis kommer behöva hantera parallella system under flera års tid. 

Källa: Kommunals a-kassas jurist Theodor Berleen Danå