En hemtjänstgrupp i Tärendö i Pajala kommun har anmält sig själva enligt lex Sarah. De är så underbemannade att personalen som börjar på morgonen tvingas stanna kvar hela dagen och sedan fortsätta på kvällspasset.

– Vi har inte ens folk till grundbemanningen. Jag tror att hälften har gått i pension eller är långtidssjukskrivna. Nu är det mest pensionärer som är inne och jobbar som vikarier plus inhyrd personal. Det finns inte folk i Pajala, säger Anna-Karin Drugge, undersköterska och huvudskyddsombud inom hemtjänsten.

Och det är fler arbetsgrupper i Pajala som följer efter och anmäler eller är på väg att anmäla utifrån Lex Sarah. De flesta just på grund av för låg bemanning. lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som säger att personalen ska anmäla om arbetsplatsen har sådana brister i verksamheten att det är risk för – eller är – allvarliga missförhållanden.

Dålig arbetsmiljö ses som ”gnäll”

– Det var på tiden att det blev en lex Sarah. Det här har pågått länge. Vi måste prioritera bort uppgifter, vi går kort, folk jobbar extra, förlänger sina arbetspass eftersom det inte kommer någon till passet efter så det blir dubbla arbetspass på en dag, säger Anna-Karin Drugge.

När arbetsvillkoren för personalen försämras till exempel på grund av underbemanning brukar Kommunal oftast använda arbetsmiljölagen och lämna in krav på åtgärder till arbetsgivaren (en så kallad 6.6a) för att få förändring. I Pajala tar de nu en ny väg.

Fungerar inte 6.6a och arbetsmiljölagen?

– Inget förändras i alla fall och ingen verkar bry sig. Det ses främst som ”gnäll” när vi lyfter problem med vår arbetsmiljö den vägen. Nu när vi lägger en lex Sarah tas det på större allvar, eftersom det vänder blicken mot hur brukarna påverkas.

Betyder det att ni kommer att satsa mer på Lex Sarah-anmälningar?

– Jag tror att det kommer att sprida sig till hela landet. Det här bara är början.

Socialchefen Carin Johansson har ingen snabb lösning på hur personalkrisen ska lösas. I Pajala kommun finns fem gånger så många lediga jobb som det finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Hon säger att det är svårt att konkurrera med gruvbolagens löner, och att det behövs satsningar på till exempel löner och ob. Men att det är en politisk fråga.

Tvingas ta in hyrpersonal

Under tiden hankar äldreomsorgen sig fram med luckor som bara till viss del kan fyllas av pensionärer och bemanningspersonal. Det finns drygt 200 fasta tjänster i kommunen och där fattas nästan 20 stycken i dagsläget. 2023 var det första året som Pajala tvingades använda hyrpersonal under annan tid än för semesterperioderna.  Just nu har äldreomsorgen 16 personer från bemanningsföretag, och de jobbar stenhårt:

– De täcker upp för tjänster och täcker dessutom ofta upp för kortfrånvaron. Det betyder att de i regel jobbar mer än normal arbetstid. De gör förstås jättemycket av det löpande men många uppdrag läggs på den fasta personalen och det gör det tufft för dem, säger Carin Johansson.

Vad säger du om lex Sarah-anmälningarna och personal som jobbar hela dagen och sedan tvingas jobba hela kvällen för att det fattas personal?

– Så har det varit och så är det nog på fler ställen. Jag förstår att anmälningarna kommer för så här kan det inte vara. Någonstans tänker jag att det här grundar sig i ett arbetsmiljöproblem. Det är djupt bekymmersamt att vi inte har fast personal. Brukarna måste få de insatser och den hjälp de har rätt till.

Det låter som att ni kanske också bryter mot arbetstidslagen?

– Jag har inte fått några sådana indikationer, säger Carin Johansson.

Undersköterskan Anna-Karin Drugge tror att statusen på jobbet måste höjas för att äldreomsorgen ska få personal och att den vägen går via högre löner och bättre scheman.

– Du kan jobba med nästan vad som helst bara du får bra betalt. Jag tror inte folk tycker att det är drömjobbet att köra truck nere i gruvan, och det är ingen där som klagar på jobb varannan helg – men de får bra betalt för det.