Förra hösten blåste en konflikt upp om städningen på förskolor i Falun. Orsaken var att endast en matta per avdelning skulle dammsugas en gång i veckan.

Men det var betydligt fler mattor som blev smutsiga med till exempel grus och damm, berättade barnskötare för KA. Det gjorde att vissa medarbetare tog på sig att dammsuga själva, trots att det inte ingick i förskolepersonalens arbete.

Men trots kritik från kommunens miljöinspektörer ville barn- och förskoleförvaltningen inte utöka städningen. Därför överklagade förvaltningen till länsstyrelsen Dalarna. Nu kräver även de att man börjar dammsuga alla mattor och soffor varje dag som verksamhet pågår i rummen, något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  

Städaren Sara Lärfars och barnskötaren Annika Alexandersson som står framför en kommunalbanderoll.
Städaren Sara Lärfars och barnskötaren Annika Alexandersson i Falun. De berättar vad de tycker om att städningen på kommunens förskolor måste ske oftare.

Mattor kan tas bort

Barnskötaren Annika Alexandersson är glad över att fler mattor ska dammsugas. Dock är hon orolig över hur det ska gå till. För frågan är hur arbetsgivaren ska ha råd att utöka städningen – när ekonomin är tuff redan nu.

En person som använder en mopp på ett trägolv.

Då kan du kräva mer städning på förskolan och skolan

KA reder ut

– Min och flera andra pedagogers farhåga är att det kommer bli så att vi måste rycka in och städa. Vi är få pedagoger som det är och mattorna är viktiga, det är där vi samlas med barnen, säger Annika Alexandersson, som även är skyddsombud på Kommunal.  

Redan nu står det klart att kommunen ska se över antalet mattor och soffor på sina förskolor. Hur mycket den utökade städningen kan komma att kosta är för tidigt att säga, skriver Niclas Arkåsen, stabschef, i ett mejl. Han utesluter inte att det kan bli färre mattor i vissa lokaler.  

Städares arbetsmiljö

Städaren Sara Lärfars tycker att det är bra att arbetsgivaren undersöker hur många mattor och soffor som behövs. Annars är risken att hon och hennes kollegor får en för stor arbetsbelastning.  

– En förskola kan ha tre mattor och en annan kan ha omkring 20. Det är viktigt att man ser över hur många som behövs för att undvika att vi får en allt för hög arbetsbelastning. Det blir tyngre att dammsuga så många mattor, säger hon.  

Så ofta borde det städas

De allmänna råden gäller verksamheter där pedagogisk omsorg pågår, som förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Rekommendationerna kom till 2014. Förutom att det ska finnas rutiner för städningen innebär råden i korthet:

  • Lokaler som används varje dag ska städas dagligen. Exempel är klassrum, lekrum, korridorer och grupprum.  
  • Städningen ska omfatta ytor som är enkla att nå, som bord, bänkar, stolar, golv, stoppade möbler och textila mattor.  
  • Även ytor som man ofta tar i med händerna, som handtag och strömbrytare, ska städas dagligen. Samma sak gäller toaletter och duschrum.