Hur ofta borde en förskola eller skola städas? 

Svar: Folkhälsomyndigheten rekommenderar daglig städning på förskolor, skolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Orsaken är att det finns mer damm och andra partiklar där än på andra arbetsplatser.  

Vad betyder daglig städning?  

Svar: Då syftar man på lokaler som används varje dag, till exempel klassrum, lekrum eller korridorer. Dessutom ska ytor som är lätta att nå, till exempel bänkar eller fönsterbrädor, dammtorkas dagligen. Om lokalerna används även på kvällar eller helger kan städningen behöva ske ännu oftare.  

Kan jag kräva daglig städning på min förskola eller skola?  

Svar: Kanske. Det finns minst två domar då en domstol har krävt att Folkhälsomyndighetens råd om städning ska gälla. Den ena gällde en skola i Uppsala. Då beslutade domstolen att öppna hyllplan och fönsterbrädor skulle städas dagligen. I det andra fallet krävde domstolen att golven i rum som används varje dag på en förskola i Falun skulle städas dagligen.

Vad kan jag göra om det städas för lite på mitt jobb?  

Svar: Till att börja med borde du lyfta städningen med din chef eller ditt skyddsombud. Om problemet fortsätter kan du ta kontakt med den del av kommunen som har i uppgift att kontrollera att städningen är tillräcklig: som oftast heter miljöförvaltningen.  

Vad kan miljöförvaltningen göra åt städningen på min förskola? 

Svar: Kommunens miljöinspektörer kan ställa krav på att städningen utökas – om de tycker att förskolan eller skolan bryter mot miljöbalken. Folkhälsomyndighetens råd är vägledande i deras inspektioner. Om arbetsgivaren vägrar kan ärendet prövas i till exempel mark- och miljödomstolen.   

Min arbetsgivare säger att vi inte har råd med daglig städning. Vad gäller då?  

Svar: Enligt miljöbalken får en tillsynsmyndighet, som miljöförvaltningen, inte ställa orimliga krav. Ett exempel är om kostnaderna är omöjliga att få ihop. Då behöver förskolan eller skolan bevisa det. Arbetsgivaren kan även undvika ökade kostnader genom att minska städbehovet. Ett exempel som nämns i en av domarna är att ställa undan lösa föremål i stället för att ha de i en fönsterkarm.  

Vilka möbler borde städas dagligen? 

Svar: Textila möbler som soffor och mattor borde dammsugas varje dag. Samma sak gäller stoppade möbler. Undantaget är om det  går att ta av kläderna och tvätta regelbundet. Ett annat exempel är fåtöljer. 

Källor: Folkhälsomyndighetens webbplats och Pernilla Engström, pressekreterare. Samt Mark- och miljödomstolen (Nacka tingsrätt)