Omsorgens personal räcker inte till. Att bo hemma är för mig en självklarhet. Att fortsätta leva i sitt hus man byggt upp, med alla vrår man känner till. Den knarrande trappan som ger besked om att nästa trappsteg är det sista innan jag sätter foten på golvet i hallen. Små saker, men trygghet för många. 

Visst vill vi alla ha det som vi är vana vid. Men med en åldrande befolkning och färre arbetande så krävs en förändring i det arbete som hemtjänstens personal utför. Jag har sagt det innan att man måste starta om. Och det innebär i alla led. 

Vinster med digitala lösningar

Efter mina år inom omsorgen så har jag varit motståndare till att en digital lösning ska kunna ersätta mig som fysisk person. Men jag har ändrat mig. För jag ser vinsten för Agda att kunna fortsätta sitt liv hemma med den knarrande trappen i många år till genom att hjälpa henne med att hitta lösningar för det. På så sätt så avlastas också många anhöriga som lever i stor oro för sina nära och kära. 

I Agdas fall finns flera möjligheter att trygga upp hennes vardag hemma. I dag finns digitala lösningar som påminner om när mediciner ska tas genom ljud men också tider. Inställningar kan göras så att hemtjänstens personal uppmärksammas om medicinintaget uteblir. Det blir också ett sätt att ge Agda den frihet hon vill ha i sitt hem. 

Det finns trygghetslarm för att kalla på personal i de händelser där det behövs. Digital tillsyn kan användas för att checka av att allt är som det ska.

Hjälpmedel för påtagning av stödstrumpor underlättar för många och skapar möjlighet att i större utsträckning klara sig själv i hemmet. Det finns trygghetslarm för att kalla på personal i de händelser där det behövs. Digital tillsyn kan användas för att checka av att allt är som det ska. Då har Agda helt plötsligt två trygghetslösningar, ett trygghetslarm och digital tillsyn. 

Personal där det behövs

Detta förlänger den självständighet som gör att Agda kan bo kvar och känna att hon klarar av sin vardag. Och vi mobiliserar personalen på rätt ställe där två mänskliga händer behövs. Genom att se lösningar så är jag för, om man vågar prova. En person som inte har haft insatser innan är nog mest benägen att testa om detta erbjuds. Omställningen har börjat och behöver utvecklas.

Så för bättre samverkan och en tryggare tillvaro för allas våra Agda ute i vårt avlånga land och för utveckling av hjälpmedel såväl digitala lösningar.