Jag arbetar som gatuarbetare i en kommun, vi har vissa beredskapsveckor då man kan bli uppringd hela dygnet för att till exempel ploga snö och halkbekämpa. För detta har vi betalt. Men vissa arbetsledare ringer till personal som ej har beredskap till exempel klockan 04.45 en lördag morgon, först på tjänstetelefonen sedan en minut senare på den privata telefonen. Är detta tillåtet? 

/MK


SVAR:  Det finns ingen lag eller regel som säger att arbetsgivaren inte får kontakta en arbetstagare utanför arbetstid. Ni har dock en organisation som innebär att någon har beredskap just för att vara anträffbar och kunna arbeta när det behövs. Jag tycker att ni ska ta upp frågan på arbetsplatsen, att man inte ska behöva bli störd på sin fritid om man inte har beredskap. Ni bör även ta upp hur tjänstetelefonen ska användas, när ska man vara anträffbar på den, är det endast under arbetstid och vid beredskap.