När jag var ung och började arbeta inom barnomsorgen kunde jag vara hemma och vara sjuk utan att straffas för det. Nuförtiden måste jag betala ett straff i form av karensavdrag för att jag har gjort mitt jobb och blivit smittad av barnen. 

När barn är sjuka vill de ha närhet och sitta i knät. Det gör risken att bli smittad väldigt stor.

Barnen ska ju inte behöva få en sämre omsorg för att jag inte vill bli sjuk. Det är systemet som måste ändras så att jag – om jag smittas och blir sjuk – kan vara hemma utan att förlora massor av pengar.

Chansar och lämnar sjukt barn

Dagens föräldrar har också kniven mot strupen. De måste gå till jobbet och tänker ”jag lämnar och chansar att mitt barn orkar och att förskolan inte ringer hem mitt barn så tidigt”, så att de hinner med det som måste hinnas på deras arbeten.

Medan jag måste ta hand om deras sjuka barn som behöver en famn att sitta i och någon att bli ompysslad av. För vad har jag för val? Ska jag inte ta hand om barnet som gråter efter sina föräldrar? 

Som barnskötare har man en ständig oro över att bli smittad av barnen eftersom det är jättemycket pengar som dras när vi är sjuka. Först karensen och sedan mindre pengar i form av sjuknivån i stället för den vanliga lönen. Vi kan inte arbeta hemifrån som många andra yrkesgrupper.

De karensfria dagarna skulle betyda att vi som arbetar i vård och omsorg kan vara sjuka några tillfällen per år utan att behöva oroa oss för att förlora massor med pengar när vi är sjuka.

Mitt förslag är att alla vi som arbetar nära människor får mellan fyra och sex karensfria dagar per år. Jag sätter en gräns eftersom en helt fri karens riskerar att misskötas.

De karensfria dagarna skulle betyda att vi som arbetar i vård och omsorg kan vara sjuka några tillfällen per år utan att behöva oroa oss för att förlora massor med pengar när vi är sjuka. 

Nya dagar varje år

Låt säga att jag från den 1 januari hade sex karensfria dagar som finns hos Försäkringskassan, som jag kan använda när jag blir sjuk. Vid sjukdom anmäler jag mig på Försäkringskassans hemsida och det dras av en dag.

Skulle jag vara sjuk vid fler tillfällen under året än jag har karensfria dagar får jag ”betala” karens igen fram till årsskiftet då nya dagar kommer in.

Eftersom det under Coronapandemin gick att ordna karensfria dagar som anmäldes till Försäkringskassan borde det kunna fungera lika bra för oss i vård och omsorg i dag. 

Jag hoppas att beslutsfattarna lyssnar till mitt förslag!