För att minska sjukfrånvaron måste alla anställda i Orust kommun som är sjuka vid fler tillfällen än fem under tolv månader lämna in ett förstadagsintyg från det sjätte sjuktillfället. Det betyder att man behöver ha ett läkarintyg redan första sjukdagen. 

– Många medlemmar är helt förstörda och känner sig misstrodda. Kontentan blir att folk mår psykiskt dåligt av det här och känner att de inte kan vara sjuka längre. De tar en Ipren och går till jobbet, säger undersköterskan Ammelie Orvarsson, som också är arbetsplats- och skyddsombud.

Signalen går till chefen

När någon anställd är sjuk för femte gången går en signal till berörd chef och vidare till företagshälsovården som kallar den anställda till ett samtal. Företagshälsovården bedömer hälsan, försöker hitta orsaker till sjukfrånvaron och eventuella åtgärder. 

Oavsett vad Företagshälsovården kommer fram till ska den anställde därefter visa upp ett förstadagsintyg om den blir sjuk på nytt. Det spelar ingen roll om Företagshälsovården kommit fram till att den anställdas sjuktillfällen varit helt berättigade. Detta har Kommunal reagerat starkt emot.

Om chefen och företagshälsovården kommer fram till ”ingen fara” då ska det fan i mig inte behöva lämnas något förstadagsintyg heller.

Gunilla Hansson, fackligt förtroendevald Kommunal Orust

– Den som känner medarbetarna bäst är närmsta chef. Makten borde ligga där. Om chefen och företagshälsovården kommer fram till ”ingen fara” då ska det fan i mig inte behöva lämnas något förstadagsintyg heller. Det gäller att fånga upp rätt personer, det kan inte handla om generell bestraffning, säger Gunilla Hansson.

Gunilla Hansson, fackligt förtroendevald Kommunal Orust.

”Tjänstemännen klarar sig”

Gunilla Hansson menar att beslutet är ojämlikt och slår väldigt olika beroende på vilket arbete man har. Först med tanke på att pandemirestriktionerna fortfarande gällde för vårdpersonalen när förstadagsintyget infördes. Men också för att tjänstemännen kan arbeta hemma när de är småkrassliga och slipper både karensavdrag, sjukpenning och i förlängningen förstadagsintyg:

– Kan man jobba hemifrån får man ju ingen sjukfrånvaro! Medan vi som jobbar närmast kommuninvånarna och drar på oss deras smittor ska straffas för att vi blir sjuka. De säger att korttidsfrånvaron sjunkit – ja, men det beror helt på att folk går och jobbar trots att de är sjuka.

Ammelie vägrar skriva på

Undersköterskan Ammelie Orvarsson är en av dem som blivit kallad till företagshälsovården efter femte sjuktillfället – där det slogs fast att hon hade giltiga skäl till frånvaron – men trots det har hon fått ett dokument att skriva under om att hon ska lämna förstadagsintyg för nästa sjukdomstillfälle.

– Jag har inte skrivit på det. Jag tycker att det är som att jag medger att jag skulle ha gjort någonting fel. Vid de första sjuktillfällena hade jag covidsymtom och var hemma på grund av det, säger hon.

”Alla på Orust är sjukare”

Kommunens chefer förstår inte kritiken från personalen och menar att det är viktigt att se samtalen med företagshälsovården och förstadagsintygen som en hjälp:

– Man ska inte behöva vara sjuk över fem gånger på en 12 månadersperiod. Har man återkommande korttidsfrånvaro – och man inte har en kronisk sjukdom – då är det något som inte stämmer och då behöver man gå till botten med det. Vi har nästan den högsta sjukfrånvaron i hela Sverige och då behöver vi svar på varför alla här på Orust är mycket sjukare, säger Ann-Katrin Otinder, HR-chef i Orust.

Slår hårt mot vårdpersonalen

När förstadagsintyget infördes i april 2022 fanns det fortfarande restriktioner för personalen i äldreomsorgen om att de skulle testa sig för covid vid symtom (det togs bort först i februari 2023). I väntan på testet som kunde ta ett dygn skulle de vara hemma. Kommunal hävdar att det gör att beslutet om intyg därför slår extra hårt mot vårdpersonalen. Ann-Katrin Otinder håller inte med:

– Jag ser inte att det påverkar. Vi sjösatte det här när covid inte längre klassades som en samhällsfarlig sjukdom. Visst är det enklare för tjänstemännen som inte hade några restriktioner och kan jobba hemifrån om de hostar, men jag anser att fem sjuktillfällen på en tolvmånadersperiod är väl tilltaget.

Kallas till ”medvetandegörande samtal”

De anställda som inte lämnar in ett förstadagsintyg efter upprepad frånvaro blir kallade till ett ”medvetandegörande samtal”:

– Lämnar man inte in förstadagsintyget blir det ju olovlig frånvaro som om det fortsätter kan få arbetsrättsliga konsekvenser. Mig veterligen har det inte skett, men samtalen handlar om att tydliggöra vilka skyldigheter som ingår i anställningen, säger Ann-Katrin Otinder.

Strider mot lagen

Att kräva förstadagsintyg generellt för alla arbetstagare strider egentligen mot sjuklönelagen. Den säger att det måste finnas särskilda skäl för att kräva det och vara kopplat till en enskild person. Däremot kan arbetsgivare och fack komma överens i kollektivavtal som gör att arbetsgivaren får en utvidgad rätt att kräva intyg från första sjukdagen. Den möjligheten finns i flera av Kommunals kollektivavtal.

– Det är en fläck på Kommunal och något vi måste arbeta för att få bort ur kollektivavtalen. Vi har bitit oss själva i svansen när vi godkände arbetsgivarens rätt att kräva förstadagsintyg på andra grunder än de som finns i sjuklönelagen, säger Gunilla Hansson.

Kommunal vill begära tvist

Nu väntar Kommunal på ett ärende från Orust där medlemmen är sjuk för sjätte gången och krävs på förstadagsintyg utan att det finns särskilda skäl. Kommunal menar då att de kan begära tvist mot kollektivavtalet på den enskilde personen. Orust kommun å sin sida hävdar att en upprepad korttidsfrånvaro i sig är särskilda skäl.

Kravet på förstadagsintyg infördes 1 april 2022. Orust kommun har drygt 1 400 medarbetare. Under 2023 (1 januari-30 september) har 87 anställda krävts på förstadagsintyg. Av dem arbetar 65 personer i omsorgen.