För alla som anställts efter den 31 december 2022 gäller inte längre av SAP-R (Särskild avtalspension för Räddningstjänsten), enligt en uppgörelse mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona.

I denna uppgörelse förhandlade man också fram en valmöjlighet där man som brandman antingen kan välja 2 000 kronor som lönetillägg eller att det läggs på tjänstepensionen.

Även äldre brandmän, som kan komma att omfattas av SAP-R, har möjlighet att välja bort det och i stället få 2000 kronor, antingen som lönetillägg eller till tjänstepensionen.

SAP-R, som bland annat innebär att brandmän i utryckningsstyrka kan gå i pension vid 58 års ålder, är på väg ut.

Orsaken är de höjda allmänna pensionsåldrarna, vilket gjorde det svårt att ha kvar modellen. Den allmänna pensionen riskerar då att bli alldeles för låg för brandmän.

En tredjedel har valt lönetillägg

1 392 heltidsanställda brandmän har i år valt lönetillägget enligt siffror från landets samtliga räddningstjänster med heltidsanställda, som KA tagit fram. Det motsvarar ungefär en tredjedel av alla brandmän.

Kommunal har ingen rekommendation om vad som är bäst.

– Nej, det måste man titta på själv. Behöver jag de här pengarna nu eller behöver jag dem sen? Det är egentligen det valet man behöver göra, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman på Kommunal och förbundets pensionsexpert

Det är också svårt att räkna på olika utfall eftersom man kan ändra sitt val, mellan lönetillägg och avsättning till tjänstepension, från år till år.

Porträttbild på Anne-Maria Carlsgård, Kommunal.
Anne-Maria Carlsgård, Kommunal.

Bättre ekonomi som äldre

– Om man tänker sig vad har man för ekonomi när man är ung så är det kanske då man behöver pengarna. När man bli äldre får man oftast lite bättre ekonomi och då kanske man har råd att avvara pengarna som lönetillägg och i stället lägga pengarna på tjänstepension.

Summan på 2 000 kronor kommer vid varje avtalsrörelse, precis som övriga tillägg, att förhandlas. Det innebär att den kan bli högre redan nästa år, beroende på hur det går i förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare.

Ett diagram som visar de olika typerna av pensioner i för brandmän.

Brandmannapensionen – detta gäller

Brandmän som omfattas av SAP-R har kunnat och kan gå i pension vid 58 års ålder med 73 procent av lönen mellan 58 och 65 år. Det krävs 30 års arbete i räddningstjänsten, varav 25 år i utryckningsstyrka, för att omfattas. Vid ansökan ska man vara anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka.

Från och med den 1 januari finns följande val:

  • Anställd före den 31 december 2022 och som uppfyller villkoren kan välja att ha kvar SAP-R, eller fortsätta jobba efter 58 år och skjuta upp tjänstepensionen och få ett tillägg på 12 procent till tjänstepension. För att kunna göra detta krävs överenskommelse med arbetsgivaren.
  • Man kan också avstå från SAP-R och ingå i pensionslösningen AKAP-KR med 2000 kr per månad antingen till lön eller tjänstepension. Har man valt bort SAP-R kan man inte få tillbaka den. Gäller även om man byter arbetsgivare.