Krister Maltby skriver i en replik till Magnus Sandholms debattinlägg om 60 timmars veckovila att varje individ själv ska få bestämma över sin arbetstid. Jag ifrågasätter detta. Det fria valet är inte alltid fritt.  

Arbetstiden handlar i grund och botten om människors hälsa och välbefinnande. Ibland gör människor inte de bästa valen för sin kropp och hälsa, även om de har möjligheten att välja fritt.

Det kan bero på olika faktorer som bristande kunskap, brådskande behov eller prioriteringar, påverkan av yttre påtryckningar eller dåliga vanor.  

Detta kan leda till att de gör val som inte gynnar deras hälsa, trots att de har möjlighet att välja fritt. En 60-timmars veckovila borde vara en del av att fastställa minimikrav för en säker och hälsosam arbetsmiljö och ett fullgott liv. 

Kommunals medlemmar har lämnats kvar på 70-talet

Arbetslivet har genomgått många förändringar och reformer genom historien för att minska arbetsbelastningen och främja arbetstagarnas hälsa.

Tyvärr verkar det som att Kommunals medlemmar, som till stor del är skiftarbetare, har blivit kvarlämnade på 1970-talet när resten av Sverige slutade arbeta på lördagar.  

Skiftarbetare nekas tillräcklig veckovila på 60 timmar och den lediga tiden går oftast endast till återhämtning för att nästa skiftvecka överhuvudtaget ska vara möjlig. Tid för familj och fritid är inte något som är självklart.  

Skiftarbetare anpassar sig ständigt till olika arbetspass och arbetsdagar, inklusive helger och nattskift. För att klara av ett sådant krävande schema är det av yttersta vikt att skiftarbetare får tillräcklig vila, återhämtning och tid för familj och fritid.  

Skiftarbetare har alltid spelat en viktig roll inom olika sektorer som hälso- och sjukvård, transport och produktion. Det är dags att bry oss om deras välbefinnande och erkänna deras ovärderliga bidrag till vår samhällsekonomi.  

Skiftarbetare anpassar sig ständigt till olika arbetspass och arbetsdagar, inklusive helger och nattskift. För att klara av ett sådant krävande schema är det av yttersta vikt att skiftarbetare får tillräcklig vila, återhämtning och tid för familj och fritid.  

Forskning har tydligt visat de negativa effekterna av skiftarbete på arbetstagarnas välbefinnande och hälsa. Störningar i sömnmönster, försämrad mental hälsa och högre risk för fysiska sjukdomar är vanliga problem bland skiftarbetare.

Ge skiftarbetare veckovila på 60 timmar

När det inte finns tillräcklig vila mellan arbetspassen förvärras problemen och kan leda till allvarligare konsekvenser som arbetsrelaterad utmattning, ökad olycksrisk och minskad produktivitet vilket även påverkar kollegor på arbetsplatsen. 

Detta blir en nedåtgående spiral som förvärrar den ohälsosamma arbetsbelastningen.  

Medan resten av samhället har utvecklats och erkänt vikten av arbetslivsbalans och hälsa, verkar skiftarbetare ha blivit kvar i det förgångna. För att rätta till denna ojämlikhet är det dags att ge skiftarbetare den välbehövliga veckovilan på 60 timmar.  

Genom att ge dem möjlighet till en sammanhängande period av vila och återhämtning kan de återhämta sig från påfrestningarna i sitt arbete, minska risken för hälsoproblem och förbättra sin livskvalitet. En korrekt veckovila borde vara en självklarhet på en modern och hälsosam arbetsplats.  

En hälsosam och tillfredsställande arbetsmiljö har aldrig varit ett fritt val. Det är resultatet av hälsosamma minimikrav och ett obligatoriskt systematiskt arbete. Helt oreglerade fria val är inte alltid att välja hälsan. 

Ge oss skiftarbetare en 60-timmars veckovila och erkänn vårt värdefulla bidrag till samhället. Visa oss den respekt och rättvisa vi förtjänar.