– På en föränderlig arbetsmarknad behöver sjukförsäkringen vara följsam och se till den enskildes förutsättningar och behov, säger Ardalan Shekarabi, enligt ett pressmeddelande.

Utredningen vill att en som är behovsanställd ska ha rätt till sjukpenning om det kan antas att den försäkrade skulle ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk, i upp till 90 dagar. 

I dag är reglerna snåriga och timanställda går ofta miste om rätten till sjukskrivning.

Försäkringskassan gör ofta bedömningen att timanställda är att betrakta som arbetslösa. Det uppmärksammades bland annat i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen för några år sedan. Då prövas arbetsförmågan, som för arbetslösa, mot ”normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden”, vilket kan leda till att sjukpenning inte godkänns.

Försäkringskassan ska, enligt det nya förslaget, göra en helhetsbedömning där arbetsgivarens inställning i frågan får betydelse men också hur den enskilde arbetat före sjukfallet. 

Man föreslår också att begränsningen till ett belopp om 543 kronor per dag, som gäller för arbetslösa, tas bort för behovsanställda.

Det här skulle ge ett bättre sjukförsäkringsskydd för över 100 000 individer, enligt utredaren Claes Jansson. Kostnaderna skulle öka med omkring 100 miljoner kronor.

Utredningen har också förslag om deltidssjukskrivning där man förslår en ändring. Det ska inte längre vara  för att det ”medicinskt motiverat” som gör att Försäkringskassan godkänner deltidssjukskrivning. Utredningen föreslår att deltidssjukskrivning ska kunna godkännas om det ”inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete”.

Det ska också vara lättare för den som är heltidssjukskriven att kunna pröva på arbete, om den vill det.