Tidigare var det klockan och minuterna som styrde arbetet för Pernilla Danielsson, Eva Berglund och alla andra inom hemtjänsten i Molkom. Det gav en ständig stress och press, och de berättar att stressen lätt följde med hem efter arbetsdagens slut.

– Nu styr vi dagarna mer och får mer kontroll, vi har inte alls den stressen som tidigare och det gör att man kommer hem mycket lugnare. Det är jättestor skillnad. Vi har mer ansvar men är samtidigt friare, säger Pernilla Danielsson.

Hennes kollega Eva Berglund håller med:

– Jag märker stor skillnad. Förut fanns ”kommer jag att hinna?” i bakhuvudet hela tiden. Nu hinner man ta en kaffe med kunderna ibland vilket det inte funnits tid till på över 20 år. Det blir mer omvårdnad och kvalitetstid när vi inte behöver sköta städ och tvätt.

Tillitsbaserad hemtjänst

Deras enhet är en av tre enheter inom hemtjänsten i Karlstad kommun som varit pilotgrupp för att gå från minutstyrning till vad kommunen kallar tillitsbaserad hemtjänst. Under ett års tid har de arbetat enligt den nya modellen där hemtjänsten delats upp i hemvård, serviceenhet, larmpatrull och nattpatrull. Under 2024 ska all hemtjänst i Karlstad kommun gå över till det nya.

– Det har slagit väl ut i de tre enheter som varit försökskaniner. Vi har jättehög sjukfrånvaro i hemtjänsten och vi ser att den har gått ned på de tre enheterna så det känns bra att det satsas på hemtjänsten, säger huvudskyddsombudet Lotta Karlsson, som varit delaktig i projektet från Kommunals sida.

Vad är minutstyrning i hemtjänsten? Och varför är Kommunal så kritiskt? Här reder vi ut.

Vad menas med minut­styrning?

KA reder ut

Mindre omvårdnadsteam

Det tillitsbaserade arbetssättet innebär att undersköterskor och vårdbiträden arbetar i mindre omvårdnadsteam där de har fasta rader och går till samma kunder för att få både kontinuitet och flexibilitet.

– Tidigare planerade gruppledaren uppdraget och medarbetarna utförde det. Nu har vi vänt på det så att medarbetarna planerar och styr uppdragen och arbetsdagarna. De är mer delaktiga helt enkelt, säger Marita Taserud, verksamhetschef för hemtjänsten i Karlstad kommun.

Ett politiskt initiativ

Det finns avsatt extra tid för teamträffar, där personalen träffas i sitt omvårdnadsteam någon gång i månaden för att planera, diskutera om insatserna ligger rätt, behöver utökas, om det krävs nya hjälpmedel och om de gör rätt saker. Hemtjänsten får 10 miljoner extra under 2024. 

Arbetssättet kommer att fortsätta kosta mer, kan ni räkna med pengar också framöver?

– Ja, det blir ju en fortsatt högre kostnad. Men det här är ett politiskt initiativ för att politikerna vill att vi ska jobba så här. Det är inget projekt längre utan något som införs stadigvarande i kommunen, säger Marita Taserud.

Trygghet för personal och kunder

Både Pernilla Danielsson och Eva Berglund tycker att modellen är ett lyft både för dem som personal och för kunderna och deras anhöriga:

– Vi har mycket mer tid till våra kunder. Det blir en trygghet att de vet vilka som kommer och att de slipper träffa olika människor hela tiden. Det blir också lättare för oss att se förändringar hos dem när vi följer dem varje dag, och även för oss är det tryggt att veta hur kunden fungerar och vad som väntar vid nästa besök.

Forskare följer modellen

Vad som händer med medarbetare och kunder i Karlstad kommun när de arbetar med tillitsbaserad hemtjänst kommer att följas av forskare från Handelshögskolan under hela 2024.