Vilken lönehöjning kan den som är ”timmis” och har 134 kronor i timmen förvänta sig? Är det arbetsgivaren (ett privat vårdbolag) som bestämmer det?

MD


SVAR: Ja, det är arbetsgivaren som sätter lön. Lönen är individuell och differentierad så det går inte att svara på hur mycket din lön höjs. Det kan också vara så att man vid anställningen kan ha kommit överens om att lönen man får är inklusive årets lönehöjning.

Du kan vända dig till Kommunal lokalt så kan de hjälpa dig med vad som gäller för dig och din arbetsplats.