Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Anställda på fristående förskolor och skolor där Kommunal har avtal med Almega Tjänsteföretagen. De yrkesgrupper det gäller är bland annat barnskötare, elevassistenter, lärarassistenter, kockar, städare, fritidspersonal och vaktmästare. Några stora arbetsgivare är Norlandia Förskolor, Pysslingen, Atvexa och Academedia.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs från den 1 oktober 2023 med 1057 kronor i genomsnitt på en heltid, och med 971 kronor från den 1 november 2024 i genomsnitt på en heltid. Lönerna är individuella och förhandlas lokalt, ingen är garanterad en viss löneökning.

Lägstalönerna höjs först nästa år, 1 maj 2024, se faktaruta.

Lägstalönerna

Från 1 maj 2024:

För de med fast lön som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid på mer än tre månader höjs lägstalönen till 21 895 kronor i månaden.

För de med fast lön som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt en sammanhängande anställningstid på minst ett år efter utbildningen, höjs lägstalönen till 22 618 kronor i månaden.

Från 1 maj 2025:

För de med fast lön som fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid på mer än tre månader höjs lägstalönen till 22 618 kronor i månaden.

För de med fast lön som har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt har en sammanhängande anställningstid på minst ett år efter utbildningen, höjs lägstalönen till 25 304 kronor i månaden.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från 1 november 2023 och med 3,3 procent från 1 november 2024.

Lön och vilken löneutveckling man kan få ska kopplas till kriterier som finns fastslagna på arbetsplatsen. Lönesamtalen ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av både anställd och chef. Detta gäller från och med 2025.