Vilka berörs av avtalet?

SVAR: Avtalet gäller djurvårdare, vårdare i dagverksamhet, kokerskor, administratörer och flera andra yrkesgrupper som är anställda i ett hundratal ideella föreningar där Kommunal har avtal med Fremia för arbetare inom civilsamhället. Några av arbetsgivarna är Hundstallet, Föreningen kvinnocenter i Bergsjön, Stockholms katthem och DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg. Cirka 1 000 anställda berörs, enligt Fremia.

Avtalet gäller från den 1 oktober i år till den 30 september 2025.

Vilken löneökning blir det?

SVAR: Lönerna höjs den 1 oktober 2023 med 1 059 kronor i genomsnitt på heltid och med 981 kronor i genomsnitt på heltid den 1 oktober 2024. En låglönesatsning ger 71 kronor extra. Individuell och differentierad lön gäller, det betyder att löneökningarna blir olika.

Lägstalöner

Från den 1 oktober 2023:

Lägstalönen för de som fyllt 19 år höjs till 21 729 kronor.

Lägstalönen för de som har yrkesförberedande gymnasial utbildning och ett års sammanhängande anställning värderar höjs till 24 312 kronor per den 1 oktober 2023.

Från den 1 oktober 2024:

Lägstalönen för de som fyllt 19 år höjs till 22 446 kronor.

Lägstalönen för de som har yrkesförberedande gymnasial erfarenhet och ett års sammanhängande anställning höjs till 25 114 kronor den 1 oktober 2024.

Vad innehåller avtalet?

SVAR: Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 oktober 2023 och med 3,3 procent från den 1 oktober 2024.

Lönesamtal ska utgå från kriterier som tagits fram gemensamt på arbetsplatsen. Sedan ska lönesamtalet dokumenteras skriftligt och skrivas under av arbetstagare och arbetsgivare. Detta ska vara underlag vid löneförhandlingarna, med start 2024.

Om en anställd lämnar sin anställning före uppsägningstiden slut får nu arbetsgivaren rätt att kräva skadestånd. Summan får högst motsvarar den lön som den anställde skulle ha haft under den uppsägningstid som den inte arbetat.