Varje dag möter jag brukare som utmanar och situationer med hot och våld. Jag och mina kollegor har ohållbara arbetstider och skyhög arbetsbelastning. Så ser vardagen ut inom mitt yrke inom LSS i Malmö stad. 

Därför är rollen som skyddsombud och nu också huvudskyddsombud bland de finaste jag kan få. Mina kollegor har valt mig som företrädare i arbetsmiljöfrågor, för att de tror på att jag kommer våga och ta kampen mot en ständigt bristande arbetsmiljö. 

Skyddsombud vårt viktigaste verktyg

Det är därför rollen som skyddsombud är så otroligt viktig. Att vilja, att våga kämpa och att kunna förändra arbetslivet till det bättre. Skyddsombuden är det absolut viktigaste verktyget vi har i kampen för att förbättra. 

Sverige har en lång historia av ett aktivt och framstående arbetsmiljöarbete. Men det kommer snart att vara ett minne blott för Ulf Kristersson och hans borgerliga regering har nu inlett sin attack mot hela landets arbetsmiljö. 

Ett slag mot demokratin

Kristerssons regering har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på hur antalet skyddsombud på arbetsplatserna ska kunna öka. Gott så. Men i uppdraget ingår också att utreda om skyddsombuden kan utses av arbetsgivaren i stället för av den fackliga organisationen.

Detta är ett direkt slag mot demokratin, då rollen som skyddsombud i grunden är ett förtroendeuppdrag som demokratiskt ska utses av arbetstagarna på arbetsplatsen.

Att den borgerliga regeringen är direkt antifacklig och fientlig mot arbetarnas inflytande är ingen nyhet. Moderaterna har en lång historia av att motarbeta allt som handlar om rättigheter på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren själv kan utse vem som ska vara skyddsombud kommer det fantastiska arbete vi gör inte längre vara lika viktigt. Vad som anses vara ett arbetsmiljöproblem kommer att bli godtyckligt. 

Hur många gånger har vi inte alla fått höra ”det har vi inte råd med nu” och ”det får vänta för det kan inte prioriteras”? Regeringens nya uppdrag till Arbetsmiljöverket ser nu ut att kunna göra detta till en svårsmält sanning för de allra flesta av oss.

All makt till chefen?

Att den borgerliga regeringen är direkt antifacklig och fientlig mot arbetarnas inflytande är ingen nyhet. Moderaterna har en lång historia av att motarbeta allt som handlar om rättigheter på arbetsplatsen. Moderaterna har aktivt röstat emot alla reformer gällande olycksfallsförsäkring, åtta timmars arbetsdag, a-kassa, semesterveckor, sjukersättning och förtidspensionering. Listan kan göras lång.

Förbannad och orolig

Jag är både förbannad och uppriktigt orolig över hur ett land som Sverige kunnat låta det gå så här långt. Sverige har under hela den moderna tiden varit tätt sammankopplad med en stark facklig rörelse, arbetarrättigheter, en trygg arbetsmiljö och demokratisk påverkan på det som utgör allas vårt arbetsliv.

Ska vi backa tillbaka demokratin och hamna i en verklighet där det är din chef som ska bestämma om du har en säker arbetsmiljö eller inte?