Den som bor på ett äldreboende behöver betala för mat och dryck. I regel ingår minst tre måltider under dygnet och även ett antal mellanmål. 

Men hur mycket pengar det rör sig om, för den enskilde vårdtagaren, varierar mellan olika kommuner. 

Bara bland Sveriges 20 största kommuner skiljer det 1 693 kronor mellan den kommun som har högst kostnad (Malmö stad) och den som har lägst (Södertälje kommun). Dock behöver inte det bero på att kvaliteten på själva maten skiljer sig åt. 

Olika kostnader ingår i avgiften

Varför det skiljer sig åt mellan olika kommuner beror på flera orsaker. Dels hur många måltider och mellanmål som ingår, dels vilka kostnader kommunerna tycker att de äldre ska stå för. En annan faktor är vilka krav man har ställt vid upphandlingen av livsmedel, till exempel mängden ekologiskt.

I Malmö stad, som har den dyraste avgiften bland Sveriges 20 största kommuner, är flera utgifter inräknade i beloppet. Bland annat råvaror, tillagning, transport, personalkostnader och även lokalkostnader. 

Det innebär att de äldre betalar 4 799 kronor per månad. Efter att ha fått frågor från KA har kommunens stadskontor beslutat att se över beloppet genom att jämföra skillnader med andra kommuner. 

– Exakt varför avgiften är högre än i andra kommuner vet vi inte riktigt. Men det finns absolut en skillnad, även om den inte är så stor om man tittar på hela riket. Vi kanske räknar på ett annat sätt. Vi får utreda frågan, säger Luisa Hansson, budgetchef. 

Höjning ger inga stora intäkter

I Södertälje betalar de som bor på särskilt boende 3 106 kronor per månad. I avgiften ingår kostnader för råvaror, tillagning, transport och personal. Till skillnad från Malmö stad har man alltså inte räknat in lokalkostnader, berättar Ilona Tóth, ekonomichef på Södertälje kommun. 

– Det är klart att man kan höja avgiften, men det skulle inte ge så stora intäkter. De personer som bor på äldreboende är inte så resursstarka. Jag tycker att vår avgift är relevant som den är.

Måltider i äldreomsorgen – så beräknas kostnaderna

Den som bor på ett äldreboende betalar en avgift för vård och omsorg. 2023 är den högsta avgiften, som kommunerna får kräva, 2 359 kronor per månad. 

Men kosten ingår inte. Den räknas som en egen avgift. Flera kommuner utgår ifrån årets prisbasbelopp när de beslutar om avgiften, bland annat Södertälje. Det är ett belopp som speglar prisutvecklingen i samhället och används till exempel för att beräkna pensions- och försäkringsnivåer. 

Hur mycket de boende får betala för kosten varierar mellan olika kommuner. Det beror på vilka måltider och dryck som ingår i avgiften samt på vilket sätt kommunerna har räknat.

KA:s genomgång visar att nästan alla kommuner inkluderar minst personalkostnader, råvaror, transport och tillagning. Enstaka kommuner har även uppgett att lokalkostnader eller hyra räknas in. 

Jönköpings kommun skriver i ett mejl att deras måltidsavgift är subventionerad. Orsaken är att deras avgift inte täcker verkliga kostnader för lokaler och transport. Det är också något som kan variera mellan kommunerna: om priset anses vara subventionerat eller inte. Dock får avgiften aldrig överstiga självkostnaden, enligt kommunallagen. 

Äldre som har en låg inkomst, och riskerar att ha för lite pengar kvar efter att ha betalat, kan ansöka om att få ett lägre pris. Beloppen som visas i tabellen är standard/maxbeloppet i respektive kommun.