Kommunal har accepterat medlarnas bud och ett nytt kollektivavtal har tecknats med arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden. Avtalet innebär lönehöjningar i nivå med märket, samt en låglönesatsning.

Lägstalönen höjs år ett med 1 150 kronor och år två med 850 kronor. Lönerna ökar år ett med 750 kronor och år två med 800 kronor. Samtidigt höjs storhelgs-ob år ett med 5,4 procent och år två med 4,6 procent.

Löneökningarna är lägre i krontal än på de flesta andra avtal Kommunal har tecknat i år och det beror på att medellönen är så pass låg, 23 287 kronor. Att avtalet som det heter ligger i nivå med märket betyder alltså att de anställda får löneökningar i procent på samma nivå.

– Vi valde att höja lägstalönerna lite extra på det här avtalsområde eftersom alla nyanställda kommer in på lägstalön, säger Kommunal avtalssekreterare Johan Ingelskog.

70 procent har lägstalönen

Samtidigt ligger även höjningen av lägstalönen under flera andra av avtalen, som haft 1 350 kronors höjning av lägstalön. Och det beror att de är så pass många på detta avtal som ligger på lägstalön. Närmare 70 procent ligger på lägstalön eller strax där över och kommer därmed få mer än 750 kronor i löneökning, enligt Kommunals beräkningar.

De som får högst löneökningar kommer upp i 5,1 procents löneökning. Enligt avtalet är man garanterad 40 procent av löneökningen, vilket motsvarar 300 kronor år ett och 320 kronor år två. Resterande 60 procent förhandlas lokalt och fördelas individuellt..

Övriga ersättningar höjs år ett med 4,1 procent och år två med 3,3 procent. Dessutom skapas ett nytt branschvanetillägg som innebär 200 kronor efter tre års branschvana.

Glad att medlemmar får låglönesatsning

Beskedet innebär att det inte blir någon strejk den 13 oktober, något som Kommunal tidigare har varslat om. Förutom Kommunal skulle även de övriga 13 LO-förbunden gå ut i sympativarsel – om städarna inte fick sin låglönesatsning.

Almega serviceföretagen konstaterar i ett pressmeddelande att tecknandet av det nya avtalet innebär att risken för storstrejk är undanröjd.

– Förhandlingarna har varit tuffa men nu har vi ett nytt avtal, säger Marcus Lindström, branschchef för Almega Serviceföretagen, i pressmeddelandet.

”Stökigt och bökigt”

Det är fjärde gången i denna avtalsrörelse som en hotande strejk på Kommunals område blåsts av i sista stund, med hjälp av medlare.

Är det inte risk att strejkvapnet snart inte tas på allvar?

– Det hoppas jag verkligen inte. Det har varit bökigt och stökigt. Men att använda konfliktvapnet är verkligen inget självändamål men eftersom vi och motparterna inte har varit överens om hur man ska tolka märket så har vi tvingats vidta de här åtgärderna, säger Johan Ingelskog.