De som berörs av varslet är städare i företag som utför hemstädning i hela landet. Många av dem arbetar på Hemfrid och Homemaid.

Kommunal har cirka 1 300 medlemmar på avtalet. 

Avtalet för Hemservice med Almega Tjänsteförbunden löpte ut den 30 september. I förhandlingarnas slutskede säger arbetsgivarna nej till en låglönesatsning, uppger Kommunal.

– Almega vill villkora låglönesatsningen med försämringar och det kommer vi inte att gå med på. Medlemmarna på hemserviceavtalet ska självklart ha likvärdiga förbättringar och lönehöjningar som alla andra på arbetsmarknaden har fått, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Kan du ge exempel på försämringar?

– Det finns flera olika förslag. Det handlar om att vi ska behöva sälja saker för att få det som märket säger.

Fjärde konfliktvarslet i år

Totalt berörs 19 arbetsplatser runt om i landet av konfliktvarslet. Strax över 400 medlemmar berörs av själva strejkvarslet, uppger nyhetsbyrån TT.

Parterna inväntar nu besked från Medlingsinstitutet om vilka som utses som medlare. Efter att det är klart kommer medlingsförhandlingar att starta så fort som möjligt.

Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och övertidsblockad på samma arbetsplatser, från samma tidpunkt.

Det är fjärde gången i årets avtalsrörelse som Kommunal varslar om konflikt.

”Låglönesatsningen är jätteviktig”

Anneli Wiklund jobbar som städare på Hemfrid i Göteborg. Just nu är det oklart om hon är en av de anställda som kan komma att tas ut i strejk, men om det blir aktuellt är hon redo att stå upp för sina arbetsvillkor. 

– Det är jättetråkigt att det behöver gå så långt. Jag tycker att låglönesatsningen är jätteviktig. Vi har ju inga bra löner och vi har inte heller särskilt bra villkor alltid. Det är tufft för medlemmarna redan som det är, då behöver Kommunal stå på sig, säger hon. 

Anneli Wiklund, städare.
Anneli Wiklund, städare.

Att jobba med hemstäd innebär mycket ensamarbete. Anneli Wiklund har tidigare berättat i KA om hur det är svårt att hinna äta lunch på grund av stressiga scheman.

Hon träffar inte sina kollegor särskilt ofta, men hon är bestämd med att lönerna är en viktig fråga för hela yrkesgruppen. Hon uppskattar att en heltidslön ligger omkring 23 000 kronor i månaden. 

– Det blir ju mer pengar i plånboken med en låglönesatsning. Allt har blivit dyrare och det är tuffare att leva på sin lön. Har man låga löner blir det väldigt osäkert och hårt ekonomiskt, säger Anneli Wiklund. 

Varslet överraskar Almega

Stefan Koskinen är förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Almega.

Varslet överraskar honom. Men han bekräftar att det finns oenighet om låglönesatsningen i förhållande till ”märket” på 7,4 procent som sätter nivån för löneökningarna på arbetsmarknaden.

Ni menar att låglönesatsningen går utöver märket?

– De förslag som Kommunal lagt och de krontal man vill ha går en bra bit över 7,4 procent. Då har vi sagt att vi måste göra justeringar på andra delar i avtalet så att vi kommer ner till 7,4 procent, säger Stefan Koskinen.

Vilka justeringar eller så kallade avräkningar det handlar om vill han inte gå in på. Men ser dem som ”högst modesta”.

Kommunal skriver på sin hemsida att man vill ha löneökningar enligt märket, utan att anställningstryggheten ska försämras.  

– Nej, vi har inte diskuterat anställningstryggheten, säger Stefan Koskinen.

Vilka arbetsplatser berörs?

Förteckning över vilka arbetsplatser som berörs av varslet.