Hur var förhandlingsklimatet?

– Det är alltid väldigt tuffa förhandlingar med Sveriges Bussföretag, speciellt den här gången. De är extremt pressade ekonomiskt av regionerna, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

Bussförare.

Nya avtal

Nytt avtal för bussförare klart

Avtal

Många bussförare ansåg att det här var ett gyllene tillfälle att få upp lönerna med tanke på förarbristen?

– I just den här sektorn är kompetensförsörjningsbristen skriande. Vi har en väldigt åldersdigen kår som kör bussarna. Men vi måste ta ansvar för helheten, vi måste hitta ett arbetstidssystem som funkar över tid och ger medlemmarna hållbara scheman. Man ska orka jobba under arbetslivet och fram till pension. Det är uppenbart att den arbetsmiljö vi nu har inte är tillräckligt bra.

Hjälper sällan att gå ur facket

Vad vill du säga till de medlemmar som pratar om att lämna Kommunal?

– Det är sällan det som gör att arbetstagarna i Sverige blir starkare gentemot arbetsgivarna. Jag uppmanar medlemmarna i stället att visa lokalt att arbetstidsfrågan är viktig, att vi håller upp trycket i den frågan.

– Det hjälper sällan att gå ur för då överlåter man ännu mer makt åt arbetsgivaren, då kommer de att bli ännu starkare i nästa förhandling. Då är risken att frustrationen blir ännu större på sikt.

Många medlemmar går på facket i stället för att vara kritiska mot arbetsgivarna, vad säger du om det?

– Jag förstår medlemmarnas frustration. Det här är en bransch där arbetstiderna de senaste femton åren har försämrats. Samtidigt har vi mött en arbetsgivare som hittills inte har velat göra någonting. Jag tycker ändå att vi har haft konstruktiva diskussioner om hur vi ska lösa framför allt ramtiden.

– Utmaningen där är att det är vissa förutsättningar i Stockholms innerstad och helt andra ute på landsbygden. Vi är faktiskt helt överens med motparten om att vi ska göra ett riktigt arbete som gör att vi förbättrar arbetstiderna i hela branschen, både i storstäder och landsbygd. Så långt har vi inte kommit tidigare. Det är jag väldigt glad för.

– Jag förstår att medlemmarna vill ha en lösning här och nu, men för mig är det viktigt att ha en lösning som håller över tid och funkar för alla medlemmar i Kommunal, säger Johan Ingelskog.

Är helt överens

Det har funnits kritik mot att man gör så här, lägger undan saker i arbetsgrupper. Vad säger du om det?

– Så kan det ha varit. Men den här gången vill jag påstå att vi är helt överens med motparten och skrivningarna i arbetsgruppen säger att den här gången ska vi uppnå ett resultat som funkar över tid och i hela landet. 

Vad vill du säga till de arbetsplatsombud som ska ta den diskussionen nu?

– Jag förstår att de har en utsatt diskussion. Samtidigt är det ett bra kollektivavtal vad gäller löneökningar. Om du till exempel är nyanställd och både får löneökning i tarifferna, men också går upp i tarifferna, så har man en rejäl löneökning som andra medlemmar i Kommunal inte kommer att få.

– Samtidigt är jag ödmjuk, vi vet att arbetstiderna har blivit mycket tuffare. Men skulle man bara dra åt ramtiderna utifrån en förutsättning är riskerna att medlemmarna på andra ställen skulle få försämringar, säger Johan Ingelskog.

Har god kunskap om medlemmarna

Vissa säger att Kommunal bara är för de vårdanställda?

– Vi prioriterar alla kollektivavtal lika mycket. Bussförarna har varit medlemmar i Kommunal sedan välfärden har finansierat busstrafik. Det är ingen ny medlemsgrupp i Kommunal och jag tycker att vi har väldigt god kunskap om medlemmarnas villkor.

– Samtidigt är jag väldigt ödmjuk. De är frustrerade och hade önskat mer och det hade jag också gjort så klart.