Elin Eliasson är skyddsombud för Kommunal och arbetar på Elmiersgården. Hon berättar om en arbetsvardag där det är vanligt med sommarvikarier som har svårt med svenskan.

– Många kan ha enklare samtal, men inte mycket mer än så. Brukarna känner sig inte säkra och vi som ordinarie personal får ta över. Och vi får inte mer tid direkt. Att då sitta ner i lugn och ro och prata med de här vikarierna som man vill ha kvar och verkligen utveckla dem, den tiden finns inte.

Hon är noga med att påpeka att det inte är vikariernas fel utan menar snarare att det är ett systemfel där för få söker sig till omsorgsyrket. När Elin nu ska gå på föräldraledighet bestämde hon sig för att försöka göra något åt det själv.

Gratis studiecirkel

Hon kontaktade Studieförbundet Vuxenskolan, något Smålandsposten var först med att berätta om. Och med start i november drar hon alltså igång en gratis studiecirkel för dem som jobbar, eller vill jobba, inom vård, omsorg och LSS (alltså personlig assistans och omsorg för funktionsnedsatta). Det kommer att vara tio kurstillfällen där de bland annat ska prata om demenssjukdomar och bemötande, men också vilka skyldigheter och rättigheter man har som anställd.

– Många av våra vikarier och våra nyanställda har dålig koll på sina rättigheter, till exempel att man inte ska gå med på vilken lön som helst och att man har rätt att säga ifrån om något är fel. Man vill inte vara jobbig.

Hoppas bryta skammen

Hon är handledare på jobbet, men har annars ingen tidigare erfarenhet av undervisning och säger att det inte ska vara regelrätta lektioner och heller inga läxor.

– Tanken är att det ska vara ganska avslappnat. Men de ska få ett stöd i att utvecklas.

Vore det inte bättre om utbildade lärare från exempelvis Komvux höll i en sådan här utbildning?

– Absolut, det hade varit det bästa. Men jag är jättetaggad och jag hoppas att detta ska göra att man pratar mer om detta på arbetsplatser och erkänna när man inte förstår och när man behöver mer förklaringar. Jag hoppas att man ska bryta skammen som jag tror att många faktiskt känner tyvärr.