Läget i äldreomsorgen är akut – och som det ser ut kommer det att bli ännu värre. Vi är för få undersköterskor redan i dag, många kommer att gå i pension och få nyutbildar sig samtidigt som befolkningen blir äldre och demenssjukdomarna fler.

Dålig löneutveckling

Varför vill ingen jobba i vården längre? Det finns flera svar på den frågan. Det handlar dels om dåliga löner. De som har varit anställda länge har dålig löneutveckling. Här måste regeringen gå in med ekonomiska resurser och rätta till en gång för alla, med riktade pengar för lönehöjningar.

Dåliga scheman

Det handlar också om dåliga scheman. Oftast arbetar man deltid av en anledning men arbetsgivaren utnyttjar lagen till fullo och lägger deltiden på lika många pass som heltiden, 38 arbetstillfällen på åtta veckor (lagen säger max 38 pass). Att ha färre arbetspass hade varit mer hälsosamt och skulle fortfarande följa lagen.

Vi får sällan vara delaktiga i schemaprocessen eftersom den sköts av schemaplaneraren. Vi förstår att ett schema inte kan vara 100 procent optimalt för alla, men 75-80 procent borde man sträva efter.

Förslag för förändring

Vad gör vi nu åt detta? 

  1. För det första: sänk heltidsmåttet för oss inom vården så att vi kan ha ett liv vid sidan om och för att orka medan vi är på jobbet.
  2. Överanställ personal för att säkra upp bemanning och för att inte bli så sårbara vid sjukdom. Även här måste regeringen gå in med riktade pengar. 
  3. Inför ytterligare en eller två fridagar i månaden som gör det möjligt att göra bättre och mer hållbara scheman som ger personalen bättre återhämtning. 
  4. Gör yrket attraktivt genom att locka med betalt körkort, körkort krävs ofta i annonserna för hemtjänst och i glesbygden är det långa avstånd till arbete och dåliga bussförbindelser.
  1. Fredagskvällen ska tillhöra helgen och det ska inte vara möjligt att arbeta fredag kväll innan ledig helg (det kan tyckas vara en självklarhet då fredag kväll är helg-ob men så är inte fallet) samt ledig kväll före lång ledighet.
  2. Ett minimum på 10 timmar per pass för nattarbetare. Det möjliggör för nattare att faktiskt också kunna jobba heltid och få bättre återhämtning samt gör att dagen kan få bättre scheman.
  3. Bättre samverkan mellan arbetsgivare och anställd. Det är viktigt att hela tiden göra personalen delaktig, eftersom det är vi som kan verksamheten och vet vilka lösningar som krävs för att det ska fungera bättre. Det får inte gå prestige kring vem som har rätt då vi måste jobba tillsammans för att få det så bra som möjlig.

Ett sätt för oss medlemmar att påverka är att skicka in motioner till Kommunal. Den vägen kan vi påverka vilka frågor våra förtroendevalda ska driva i förhandlingar. I år har jag skickat in flera motioner, som bland annat tar upp några av de här punkterna.