Från den 1 oktober gäller skärpta regler med krav på elva timmars dygnsvila för anställda i kommuner och regioner.

(Texten fortsätter nedan)

Runt om i landet tas nya scheman fram. I Falköping betyder det att cirka 20 undersköterskor får nya tillsvidareanställningar. I första hand anställs timvikarier och andra visstidsanställda som redan arbetar i verksamheten, berättar Emelie Nilrikson. Kommunal har länge lyft frågan att det behövs högre bemanning.

– Vi tycker att det är bra, vi insåg ganska snabbt att bemanningen inte kommer att räcka till, det kommer bli andra scheman och då måste personalen utökas för att våra medlemmar ska få bra scheman, säger Emelie Nilrikson.

Kostnaden för den högre bemanningen är cirka 10 miljoner kronor, enligt Falköpings Tidning.

Men undantag från de skärpta kraven på 11 timmars dygnsvila finns för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS-verksamhet som får nya regler den 1 februari 2024.