Det går inte att använda ett annat ord än larm när Kommunalarbetaren ber Kommunals lokala sektioner i Sveriges 20 största kommuner beskriva läget i förskola och skola:

”Underbemanning.” ”Stress.” ”Högre arbetsbelastning.” ”Vikariat tillsätts inte.” ”Våra barnskötare ska täcka upp överallt.” ”Större risk för hyvlingar.” ”Större barngrupper.” 

Visstidsanställda drabbas först

En stor majoritet varnar för ett mycket svårt läge redan i höst för landets barnskötare, fritidsledare och elevassistenter.

Och dem som drabbas först är de visstidsanställda. Två av tre svarande sektioner säger att det finns risk för att nuvarande vikarier inte kommer att få fortsätta nästa läsår.

Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.
Malin Ragnegård, Kommunals förbundsordförande.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård är orolig för sina medlemmars skull, men lyfter också fram vilka risker neddragningarna får för barnen:

– Det går emot allt det som politikerna pratar väldigt varmt om: förebyggande, trygghet och integration. De här yrkesgrupperna skapar tid för lärarna att kunna ägna sig åt sitt uppdrag, men de är också en jätteviktig del för att se och möta varje barn och ungdoms behov och jobba förebyggande med lugn och trygghet i skolan.

”Väldigt, väldigt tufft”

I exempelvis Stockholm lyfter man särskilt fram att fritidshemmen kommer att drabbas hårt.

I Södertälje har man redan under våren sett en ökning i arbetsmiljörapporter på grund av underbemanning.

Och i Malmö slår facket larm om att sjukskrivningarna riskerar att öka på grund av lägre bemanning. I just Malmö handlar det om ett 30-tal visstidsanställda i förskolan och ett 40-tal i skolan som nu riskerar att inte få fortsätta. Ansvarig politiker där är liberalen Sara Wettergren. Hon säger:

– Det här är min andra mandatperiod som skolborgarråd och det finns inget som ens går att jämföra med siffrorna vi sitter med nu. Tro mig, jag argumenterar varje dag i kommunen och i mitt eget parti för en förstärkt skola. Men vi har en situation som är väldigt, väldigt tuff.

Skyller på regeringen

De som sitter säkrast är lärarna och de tillsvidareanställda.

– Lärarna är jätteviktiga i skolan, säger Malin Ragnegård och fortsätter:

– Men lärarna ensamma skulle ha väldigt svårt att kunna bedriva undervisning, få med sig alla elever och få alla elever godkända. Elevassistenter, fritidsledare och lärarassistenter är en jätteviktig del. Både före lektioner, efter lektioner och på rasterna, men också i klassrummen. Lärarna själva säger att det är jätteviktiga yrkesgrupper för att lärarna ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. 

Hon skyller de nu förestående besparingarna i första hand på regeringen:

– Att politiker väljer att göra så här eller känner sig tvungna att göra så här beror i mångt och mycket på att regeringen inte kan vara tydlig med statsbidrag. Om det kommer statsbidrag behöver man tala om det, då hade mycket av den här situationen kunnat undvikas. Det är otroligt olyckligt och tragiskt och ett misslyckande för hela samhället.