Jag jobbar i kommunal hemtjänst. Hos oss lämnar man ut en pärm till våra kunder, i den finns information om vilka som ingår i gruppen. Är du kontaktperson så finns du med både på bild och med hela ditt namn. Man kan ju tycka att det inte är så farligt, men jag vill inte att anhöriga ska kunna leta upp mig på nätet eller i sociala medier. Jag har sagt att jag inte vill vara med, men informationen delas ut ändå. Har arbetsgivaren rätt till att göra detta? 

/ Jokern


SVAR: Från den 1 juli 2022 ska alla med hemtjänst erbjudas en fast omsorgskontakt, den nya bestämmelsen finns i socialtjänstlagen. Från och med sommaren 2023 tillkommer ett kompetenskrav – att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara tillsvidareanställd undersköterskaDet som en kontaktperson/omsorgskontakt gör kan handla om att informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget och andra aktuella yrkesgrupper som är delaktiga i den äldres vård och omsorg. Det är därför viktigt att anhöriga får veta vem som är kontaktperson/fast omsorgskontakt, men alla anhöriga behöver inte veta vem som är kontaktperson/omsorgskontakt för andra omsorgstagare. När det gäller bild på kontaktpersonen så ska detta i så fall ske genom samtycke. Det vill säga att personen måste lämna ett samtycke att det är ok med att finnas med på bild.