Jag undrar hur länge gäller en skriftlig varning? Jag har fast anställning i en kommun och fick en skriftlig varning av min arbetsgivare i mars 2022, alltså för ett år sedan. När går den bort? 

/ D


SVAR: En skriftlig varning är en disciplinåtgärd som följd utav att man som anställd har begått något fel eller försummelse i anställningen. Det finns ingen regel kring när en varning går bort utan huvudregeln är att såvida den är korrekt utfärdad så finns den kvar för alltid.